Diện tích sắn phân theo địa phương
                                  Nghìn ha 
  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011
                                   
  277.4 275.6 254.4 235.5  225.5 237.6 292.3 337.0 371.9 388.6 425.5 475.2 495.5 554.0 507.8 498.0 560.1
Hà Nội 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 2.4 2.5 2.1 2.1
Hà Giang 5.1 4.5 4.2 3.7 3.6 3.2 3.2 2.8 2.6 2.5 2.6 2.5 2.4 3.8 4.0 4.2 4.9
Cao Bằng 2.5 2.6 1.6 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 2.3 2.2 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3 2.6
Bắc Kạn 1.5 1.5 1.9 2.5 2.8 3.1 2.7 3.3 3.0 2.9 2.1 1.8 2.0 2.2 2.1 2.2 2.6
Tuyên Quang 4.5 4.5 4.6 3.5 3.7 3.7 3.4 3.5 3.5 3.5 3.7 5.3 5.0 6.3 4.4 4.6 5.7
Lào Cai 5.2 6.2 6.2 6.0 5.9 6.2 6.2 5.9 6.3 5.1 5.6 6.1 6.7 8.2 8.5 7.8 9.7
Yên Bái 8.1 6.9 8.2 8.2 8.5 8.6 8.5 9.6 10.2 11.9 12.7 13.4 14.5 15.8 12.8 13.6 15.3
Thái Nguyên 2.4 2.4 3.2 3.1 3.2 3.6 3.9 3.8 3.9 4.2 3.6 4.1 3.8 4.1 3.9 3.9 3.6
Lạng Sơn 4.0 4.8 4.7 4.1 3.9 4.7 4.5 4.5 4.2 4.5 4.6 4.7 5.1 5.1 4.8 5.1 5.9
Bắc Giang 7.5 6.6 5.4 4.8 3.6 3.5 3.6 3.4 3.0 3.2 3.4 4.7 4.5 5.4 4.8 5.2 5.7
Phú Thọ 8.6 8.8 8.6 8.0 8.0 8.6 8.5 8.0 7.8 8.0 7.7 7.8 7.5 7.3 7.3 7.6 8.1
Điện Biên
 
                6.8 7.2 7.3 7.4 7.5 7.3 7.2 7.1
Lai Châu 8.3 8.0 8.2 7.9 8.4 8.5 6.9 9.8 9.9 5.5 5.5 4.8 5.5 5.3 6.1 5.4 4.9
Sơn La 13.7 14.7 15.2 15.7 16.6 17.0 16.2 17.2 17.9 18.1 17.8 18.0 18.6 23.7 22.3 24.6 28.5
Hoà Bình 9.0 8.4 8.7 8.4 8.8 9.8 8.9 8.6 9.7 10.2 10.7 11.2 11.4 13.2 11.0 11.3 12.6
Thanh Hoá 14.4 15.1 14.4 12.5 10.9 12.1 11.9 13.6 15.2 14.5 15.1 14.5 15.2 16.9 15.6 15.3 16.3
Nghệ An 11.3 11.0 10.9 10.6 10.3 11.2 10.2 9.9 11.3 12.5 13.9 15.2 16.2 19.3 18.8 17.3 21.0
Hà Tĩnh 2.1 2.4 2.7 2.7 2.4 2.5 2.6 2.9 3.1 3.7 3.9 3.7 4.1 4.1 3.9 3.4 3.8
Quảng Bình 4.3 4.7 4.6 4.3 4.2 4.3 3.8 3.6 4.0 5.0 5.6 6.1 6.0 5.8 5.8 5.9 5.7
Quảng Trị 4.1 4.3 4.0 3.7 3.8 4.0 3.2 4.1 5.4 6.8 7.8 9.3 9.9 10.0 9.9 9.8 10.7
Thừa Thiên Huế 5.5 5.6 5.2 4.6 4.7 4.3 4.5 4.9 5.5 5.9 6.6 7.1 7.3 7.5 6.9 7.1 7.8
Quảng Nam 14.6 13.9 12.4 12.0 11.7 11.5 11.5 12.6 12.6 13.3 13.2 13.5 14.1 13.9 14.2 13.9 15.1
Quảng Ngãi 11.0 11.4 10.5 10.9 8.2 7.7 11.7 14.0 15.7 16.3 17.9 19.2 19.3 20.5 19.4 19.3 20.0
Bình Định 10.9 10.5 10.8 10.9 10.5 10.1 10.1 10.6 11.3 11.6 12.0 13.1 13.2 13.9 14.0 13.3 13.5
Phú Yên 3.0 3.3 2.4 2.5 2.4 2.6 3.0 4.0 4.7 5.6 10.6 10.4 13.1 16.5 14.2 15.2 16.5
Khánh Hoà 4.8 5.2 4.7 4.8 4.4 4.5 4.2 4.3 4.4 4.6 5.9 5.0 5.0 6.5 6.2 6.2 6.7
Bình Thuận 5.6 5.8 6.5 5.4 5.3 6.8 7.7 12.3 16.1 16.7 18.9 21.4 25.7 30.2 25.7 25.7 31.5
Kon Tum 8.7 13.6 11.2 10.6 11.5 15.0 15.6 20.2 23.4 24.3 27.7 32.0 35.7 37.8 37.3 37.7 41.7
Gia Lai 15.8 24.3 14.5 13.8 17.2 17.7 16.5 19.6 24.3 27.4 31.9 47.7 51.1 60.8 56.4 52.9 63.4
Đắk Lắk
4.8
5.4 4.5 4.2 3.6 4.0 4.4 12.6 16.5 9.3 13.2 20.8 20.1 25.6 24.8 25.3 31.8
Đắk Nông                   8.4 15.4 23.7 20.9 21.5 16.5 14.7 17.7
Bình Phước 7.3 2.7 1.2 0.5 1.0 1.2 17.4 25.0 24.7 24.1 22.1 23.2 25.0 25.8 20.4 20.4 21.6
Tây Ninh 14.6 9.2 15.8 4.7 0.6 0.8 25.4 31.7 35.6 38.6 43.3 45.1 44.5 47.6 46.0 40.1 45.7
Bình Dương 6.1 2.3 3.3 1.3 1.2 1.8 5.7 6.6 6.9 7.4 6.5 6.7 6.6 6.7 6.6 6.4 6.5
Đồng Nai 13.0 12.7 5.2 12.6 8.0 8.4 15.9 16.0 17.3 18.1 19.0 18.6 19.7 23.1 16.3 14.8 16.0
Bà Rịa - Vũng Tàu 7.8 6.7 5.1 4.5 3.6 3.7 6.9 5.2 7.2 7.4 7.8 7.2 7.0 8.1 8.3 8.3 9.2
Long An 2.6 1.9 1.7 1.2 1.0 1.2 0.7 0.6 1.4 0.8 0.8 0.7 0.9 1.5 1.0 0.9 1.5
Vĩnh Long 0.4 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
An Giang 1.4 1.2 1.1 1.0 1.3 0.6 4.1 3.7 4.5 0.2 0.6 0.8 0.7 1.0 0.5 0.8 1.1
Kiên Giang 0.2 0.4 0.4 0.5 1.1 0.7 0.4 1.2 0.7 1.8 1.5 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8
                                   

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep