Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản phân theo địa phương
Nghìn ha 1995 1996 1997 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sơ bộ 2011 CẢ NƯỚC 453.6 498.7 504.1 524.5 524.6 641.9 755.2 797.7 867.6 920.1 952.6 976.5 1018.8 1052.6 1044.7 1052.6 1054.7 Đồng bằng sông Hồng 67.0 80.6 76.7 76.8 80.7 81.5 85.6 92.2 97.9 102.0 107.8 113.1 117.2 121.2 124.6 124.5 126.4 Hà Nội 2.6 2.7 2.7 2.9 3.1 3.4 3.4 3.2 3.3 3.1 3.1 3.4 3.5 18.8 19.5 20.6 20.9 Hà Tây 8.1 7.2 6.9 7.0 7.1 7.2 7.4 8.0 8.5 9.6 10.5 12.3 13.0 Vĩnh Phúc 1.9 2.9 3.0 2.4 3.3 3.6 3.9 4.1 4.5 4.9 5.6 5.8 5.9 6.2 7.0 7.0 7.1 Bắc Ninh 2.9 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.7 3.2 3.6 4.1 4.6 4.8 5.0 5.2 5.4 5.4 5.5 Quảng Ninh 8.3 14.5 13.6 13.7 13.8 13.2 14.2 15.2 17.0 17.3 18.6 18.8 19.0 19.0 19.6 19.1 19.6 Hải Dương 2.8 5.5 5.7 5.8 6.3 6.7 7.3 7.6 8.1 8.3 8.6 8.8 9.7 9.9 10.0 9.9 10.3 Hải Phòng 12.5 13.6 12.9 13.2 13.3 13.1 13.6 14.4 14.6 14.2 13.5 14.0 13.7 13.9 13.9 13.5 13.0 Hưng Yên 2.0 3.7 3.2 3.3 3.0 3.1 3.6 3.6 3.8 3.9 4.1 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.4 Thái Bình 9.1 8.8 8.2 8.2 9.5 9.5 9.6 10.0 10.4 11.2 12.2 12.7 13.0 13.0 13.4 13.4 13.7 Hà Nam 3.8 4.4 4.4 3.8 3.8 3.9 3.7 4.3 5.0 5.2 5.4 5.5 5.7 5.9 6.2 6.2 6.2 Nam Định 9.5 11.0 9.8 9.9 11.0 11.6 12.3 12.7 13.2 13.1 14.0 14.2 15.2 15.3 15.5 15.6 16.0 Ninh Bình 3.6 3.6 3.6 3.7 3.7 3.7 3.9 5.9 5.9 7.1 7.6 8.4 9.0 9.5 9.7 9.4 9.7 Trung du và miền núi phía Bắc 17.8 22.3 18.7 20.2 18.4 20.2 20.9 25.1 28.7 29.8 31.1 33.8 36.2 37.9 40.0 40.8 41.7 Hà Giang 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 Cao Bằng 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 Bắc Kạn 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 Tuyên Quang 1.3 0.8 1.4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.2 2.1 2.1 2.4 Lào Cai 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.2 1.1 1.2 1.5 1.5 1.5 1.6 1.6 1.6 Yên Bái 1.6 1.7 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 2.3 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.7 Thái Nguyên 3.6 7.2 3.2 4.5 2.0 2.3 2.3 3.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.6 4.8 4.6 4.5 Lạng Sơn 0.1 0.1 0.1 0.6 0.6 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Bắc Giang 3.6 3.5 3.5 3.5 3.0 3.0 3.0 3.4 4.3 4.6 5.0 5.5 5.9 7.7 8.5 8.9 9.3 Phú Thọ 2.8 3.9 3.6 3.4 3.9 4.7 4.7 6.6 7.0 7.3 7.6 8.5 9.1 9.1 9.6 9.7 10.0 Điện Biên 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 Lai Châu 0.9 0.9 0.9 1.0 1.2 1.2 1.4 1.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 Sơn La 0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.6 2.0 2.5 2.4 2.5 2.6 2.5 Hoà Bình 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.8 2.1 2.2 2.2 Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 41.2 41.9 43.6 48.3 52.0 49.6 54.8 60.2 66.2 72.5 73.6 77.6 78.9 77.9 77.9 79.9 81.8 Thanh Hoá 16.9 12.6 13.0 13.5 14.6 10.6 10.3 12.0 12.2 12.9 13.0 12.9 13.4 13.4 13.6 13.9 14.3 Nghệ An 5.0 9.2 9.6 9.6 10.2 12.2 13.1 13.7 14.7 17.4 18.8 19.8 20.4 21.1 20.4 20.4 21.2 Hà Tĩnh 2.0 2.3 2.6 2.5 2.5 2.8 3.0 3.5 4.6 5.4 6.1 6.8 6.7 6.2 6.2 6.2 6.0 Quảng Bình 0.6 1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 2.0 2.1 2.7 3.1 3.5 3.7 3.9 4.4 4.7 4.7 Quảng Trị 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.6 1.9 2.2 2.4 2.5 2.5 2.9 3.1 3.1 Thừa Thiên Huế 1.5 1.9 1.9 2.0 2.3 2.7 3.6 3.9 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.7 5.8 5.9 Đà Nẵng 0.5 0.6 0.5 0.7 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 Quảng Nam 4.3 4.4 4.5 4.5 4.7 4.9 5.3 5.6 6.0 6.0 6.3 7.2 7.5 7.0 7.4 6.7 7.1 Quảng Ngãi 0.4 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.8 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 Bình Định 3.8 2.7 2.8 3.2 3.5 3.7 4.2 4.1 4.4 4.5 4.5 4.5 4.6 4.3 4.5 4.7 4.7 Phú Yên 0.9 1.0 1.1 2.2 2.6 2.8 3.1 2.7 2.7 3.1 2.3 2.6 2.3 2.3 2.8 3.0 3.0 Khánh Hoà 3.7 3.8 4.3 6.7 7.2 4.6 5.1 6.0 6.4 6.4 6.6 6.5 6.5 6.1 4.9 5.6 6.1 Ninh Thuận 0.6 0.6 0.5 0.4 0.6 0.7 1.1 1.5 1.9 2.1 1.4 1.8 1.5 1.3 0.9 1.3 1.1 Bình Thuận 0.2 0.4 0.5 0.5 0.6 1.1 1.8 1.9 2.9 2.9 2.0 2.3 2.2 2.2 2.1 2.4 2.6 Tây Nguyên 4.2 4.3 4.6 4.8 4.7 5.1 5.7 5.7 6.2 6.6 8.3 8.5 9.3 10.7 11.4 13.0 12.2 Kon Tum 0.4 0.4 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Gia Lai 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 0.5 1.2 1.3 Đắk Lắk 2.9 3.0 3.0 3.1 3.3 3.3 3.9 4.0 3.5 3.6 5.0 5.0 5.4 6.3 6.7 7.3 6.1 Đắk Nông 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 0.9 1.1 Lâm Đồng 0.8 0.8 1.0 1.2 1.1 1.4 1.4 1.3 1.7 2.0 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 Đông Nam Bộ 33.9 33.1 33.5 32.7 35.9 40.2 41.5 44.1 47.4 50.5 51.8 52.3 53.4 52.7 52.0 51.7 52.8 Bình Phước 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.2 1.8 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.1 Tây Ninh 0.1 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 Bình Dương 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 Đồng Nai 26.9 25.9 26.0 26.1 27.9 30.5 29.6 30.2 31.1 31.5 31.4 30.5 32.3 32.5 33.3 33.2 33.5 Bà Rịa - Vũng Tàu 3.1 3.4 3.2 2.5 2.7 4.2 5.0 6.2 6.5 7.5 7.4 7.8 7.8 7.5 6.6 6.7 6.9 TP.Hồ Chí Minh 3.4 3.1 3.5 3.1 4.2 4.2 5.4 5.9 7.7 8.6 9.7 10.7 9.9 9.3 8.5 8.2 9.0 Đồng bằng sông Cửu Long 289.4 316.5 327.1 341.8 332.9 445.3 546.8 570.4 621.3 658.5 680.2 691.2 723.8 752.2 738.8 742.7 739.8 Long An 1.8 2.5 2.5 3.1 2.9 3.4 6.6 7.3 10.2 12.4 13.2 11.6 12.6 10.0 9.0 9.4 11.0 Tiền Giang 9.6 9.2 9.1 9.1 9.8 8.4 8.8 9.6 10.8 11.9 12.1 12.4 12.9 12.6 12.6 13.1 14.3 Bến Tre 24.7 24.7 21.1 23.4 27.9 29.3 25.6 36.0 37.7 41.1 42.3 41.0 41.9 42.1 42.0 42.5 43.7 Trà Vinh 22.6 25.0 30.0 35.0 36.0 52.6 54.3 25.2 30.2 32.5 38.7 41.3 42.5 36.4 34.0 32.8 29.6 Vĩnh Long 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 2.3 2.3 2.4 2.5 2.4 2.5 Đồng Tháp 3.2 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9 2.3 2.6 2.6 3.2 3.6 4.5 5.0 5.8 5.0 4.8 5.6 An Giang 1.0 1.3 0.9 0.9 1.2 1.3 1.3 1.8 1.6 1.9 1.8 1.9 3.0 2.8 2.5 2.4 2.0 Kiên Giang 12.5 19.3 25.1 27.2 29.3 34.6 42.6 49.7 62.1 79.2 82.2 95.5 106.2 134.6 121.7 123.1 116.1 Cần Thơ 8.3 10.5 11.0 12.5 11.9 12.6 13.6 16.5 10.0 11.0 12.5 13.6 14.0 12.9 13.1 12.8 12.7 Hậu Giang 7.5 8.3 8.9 7.4 8.4 6.1 6.2 6.4 6.5 Sóc Trăng 3.0 24.1 28.5 25.8 30.5 41.4 53.2 48.3 57.1 59.0 64.9 64.3 62.0 67.7 69.2 71.5 68.4 Bạc Liêu 41.4 42.6 42.2 40.3 38.9 54.0 83.0 100.6 112.3 118.8 118.7 120.2 122.2 125.6 126.3 125.4 126.9 Cà Mau 160.1 155.1 154.0 161.6 141.5 204.4 254.2 271.4 277.7 277.7 279.2 275.2 290.8 293.2 294.7 296.1 300.5
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep