Diện tích rừng bị cháy phân theo địa phương
                                  Ha
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                                   
CẢ NƯỚC 7457,0 4198,4 1750,2 19943,3 4817,0 1045,9 1523,4 12333,5 5510,6 4787,0 6829,3 2386,7 5136,4 1549,7 1658,0 6723,3
Đồng bằng sông Hồng 0,0 68,6 11,4 170,1 433,5 59,4 48,5 95,5 499,8 460,1 195,7 441,8 979,2 105,6 216,6 104,0
  Hà Nội   23,6   36,0 47,5 11,0   14,2 73,0 91,0 7,7 32,0 10,0   17,4 33,5
  Hà Tây   24,4     1,0     3,0 2,0 12,6 6,0 0,5 1,1      
  Vĩnh Phúc     8,5 78,7 77,0 15,1 4,0 78,3 52,4 42,6 11,5 22,5 24,9 2,9 21,4 19,5
  Bắc Ninh                     0,9     1,7 0,6 6,8
  Quảng Ninh     2,9   263,0 29,5 41,7   355,6 295,3 162,7 363,1 916,0 96,1 149,9 20,3
  Hải Dương   2,4   50,3 41,0 1,5     1,5 11,5 4,0 21,5 24,0 0,2 22,4 7,5
  Hải Phòng   18,2   3,5 4,0 2,3 2,8   15,3 2,0 1,7 2,2 0,7 4,7 4,9 8,1
  Hà Nam                   1,2           6,8
  Ninh Bình       1,6           3,9 1,2   2,5     1,5
Trung du và miền núi phía Bắc 679,0 2909,3 193,7 5051,0 3282,5 507,9 270,0 563,0 2814,5 1590,2 1980,4 1097,6 3059,0 389,9 1124,3 4085,4
  Hà Giang 20,0 68,0 73,0 193,0 243,0 6,0 2,0 15,6 113,7 8,8 66,5 335,3 97,8 16,6 381,0 660,1
  Cao Bằng 2,0 163,0 19,0 177,0 30,0 47,0 15,0 132,6 190,3 144,3 64,9 73,9 75,8 35,0 95,7 433,0
  Bắc Kạn     1,0 30,0 260,0 10,2   21,7 14,5 37,0 3,4 9,7 4,9 4,0 16,0 43,0
  Tuyên Quang 1,0 59,4     387,0 2,1 0,2 16,0 97,1 58,2 32,1 51,9 82,6 32,2 5,0 9,3
  Lào Cai 30,0 598,0     44,0 92,6   26,4 110,0 6,5 28,7 8,9 43,0 2,6 27,0 794,0
  Yên Bái 250,0 415,0 19,5 258,7 20,0 3,4 8,5 9,5 274,1 27,9 190,1 149,3 709,2 26,7 201,4 917,9
  Thái Nguyên 12,0 161,0 1,6 6,7 2,8 2,7 3,7 3,7 5,0 45,7 3,5 30,0 21,0 11,8 15,0 26,1
  Lạng Sơn   58,1 21,3 78,4 240,0 268,2 10,0 68,2 544,0 163,9 85,8 137,6 251,8 208,7 144,8 164,0
  Bắc Giang   22,8 3,0 2,1 40,7 5,8   40,8 34,2 20,1 17,2 48,4 59,0 16,6 23,9 28,1
  Phú Thọ   9,0   16,0 12,0 2,0 0,3 20,6 332,0 6,1 8,9 22,7 13,9     45,6
  Điện Biên
 
              236,6 839,2 876,9 34,2 151,8   34,6 32,4
  Lai Châu 328,0 1080,0 23,0 377,7 333,0 47,3 117,3 162,4 77 114,1 156,4 153,7 360,2 34,7 71,7 330,4
  Sơn La 31,0   28,3 3784,0 1625,0 20,5 113,0 45,5 71,0 72,0 238,0 40,0 1188,0 2,0 103,0 548,3
  Hoà Bình 5,0 275,0 4,0 127,4 45,0 0,1     715,0 46,4 208,0 2,0     5,2 53,2
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1842,0 208,9 737,9 1195,1 418,9 157,9 488,1 943,0 948,7 503,6 1285,4 461,8 328,9 610,1 222,0 1200,5
  Thanh Hoá 1,0 20,2 48,0 50,0 33,5 30,0   2,1 165,2 37,9 24,0 13,8   13,6 1,2 65,5
  Nghệ An   36,5 10,9 156,0 52,0 7,6   15,4 39,2 23,3 126,5 108,5 27,9 9,7 3,6 146,2
  Hà Tĩnh 28,0 16,0   74,0 6,0 1,0 2,0 12,1 57,0 31,0 132,0 63,0 65,0 109,6 46,3 113,0
  Quảng Bình 2,0   7,0 39,0     90,7 22,3 17,0 2,8 80,9 5,7 17,1 13,0 8,7 37,9
  Quảng Trị 32,0 16,5 154,0 202,8 35,2 6,2 84,2 206,4 121,0 33,3 282,1 26,4 137,1 152,3 50,5 180,6
  Thừa Thiên Huế 31,0 38,7 27,5 95,0 13,2 12,0   22,1 20,8 223,0 50,7 53,4 6,6 55,5 20,9 5,0
  Đà Nẵng     34,0       6,0   22,4 48,2 136,0 33,0 7,0   1,5 101,5
  Quảng Nam 38,0 0,1 24,7 76,7 10,0     157,0 65,0 6,0 7,0 19,5 25,0   3,0 91,0
  Quảng Ngãi 2,0 10,0 45,0   4,0 2,9 1,5 93,6 95,2 19,7 62,0 62,0 8,2 15,7 16,9 132,0
  Bình Định 8,0 1,6 23,8 19,6 17,0 16,7 15,7 202,0 9,0 23,0 80,0 70,0 23,6 68,0 21,0 16,5
  Phú Yên 26,0 10,0 107,0 310,0 147,0 22,0 237,0 98,0 17,0 25,8 45,0 5,5 9,4 147,1 14,3 228,5
  Khánh Hoà 31,0 18,9 23,0 120,0 36,0 12,8 51,0 104,0 26,9 10,6 259,2   2,0 2,5   29,6
  Ninh Thuận 1584,0   190,0   33,0       293,0 19,0       23,1 34,1 1,2
  Bình Thuận 59,0 40,4 43,0 52,0 32,0 46,7   8,0   524,0   1,0       52,0
Tây Nguyên 2344,0 618,3 179,4 1246,1 211,4 98,0 301,5 348,6 187,2 367,6 1612,7 232,6 420,7 113,3 25,4 255,6
  Kon Tum 58,0   45,7 373,5 108,0 33,0 126,8 144,8 62,6 22,2 1483,3 178,4 249,9 28,3 9,9 171,0
  Gia Lai 475,0 408,3 42,9 481,6 33,0 6,0 104,1 130,0 103,6 25,2   27,4 158,6 62,9   65,3
  Đắk Lắk
513,0
16,0 34,8 52,0 14,4 23,0 18,6 62,0   83,0 52,4   2,0 21,1    
  Đắk Nông                     9,0 9,0     9,2 6,0
  Lâm Đồng 1298,0 194,0 56,0 339,0 56,0 36,0 52,0 11,8 21,0 26,0 68,0 17,8 10,2 1,0 6,3 13,3
Đông Nam Bộ 520,0 373,7 313,6 2067,7 458,4 124,2 127,7 246,3 121,0 97,6 355,8 38,3 22,2 32,9 6,2 69,1
  Bình Phước 25,0 3,7 35,6 613,0 362,0 20,2   16,0 42,0 7,0 58,0 23,0 3,0 11,2 4,0 10,8
  Tây Ninh 202,0 51,0 32,0 207,2 6,0 1,5 23,3 52,0 11,4 55,1 263,4 6,0 17,2 15,2 0,1 14,1
  Bình Dương     31,0     11,0 5,0 23,0 15,0 11,0 19,0 2,0 2,0 0,5    
  Đồng Nai 235,0 251,0 57,0 1106,0 40,0 19,5 52,0 119,0 24,3 18,5 9,3 6,7        
  Bà Rịa - Vũng Tàu 58,0 68,0 158,0 141,5 50,4 72,0 47,4 36,3 24,8 5,0 5,8 0,5   6,0 2,1 44,2
  TP.Hồ Chí Minh                 3,5 1,0 0,3 0,1        
Đồng bằng sông Cửu Long 2072,0 19,6 314,2 10213,3 12,3 98,5 287,7 10137,1 939,4 1611,5 1399,3 114,6 326,4 296,9 63,5 1008,7
  Long An 205,0 2,0   224,0   31,0   1485,0 102,2 484,6 553,5 24,0 107,0 27,5 62,3 266,6
  Tiền Giang               150,0   50,0 272,2   25,2     19,0
  Bến Tre             0,1                  
  Đồng Tháp 37,0 10,0 12,0 9,3 2,0 4,0 0,4 7,8   4,9 6,2 0,3 2,4 179,8   130,5
  An Giang 79,0 7,3 3,7 29,0 10,3 63,0 0,2 0,5 16,2 13,6 41,2   25,0 87,0   0,5
  Kiên Giang     243,0 8653,0       4069,0 726,0 1058,0 446,0 85,0 86,8     347,3
  Cần Thơ
 
0,3 0,5 31,0       1,8   0,2            
  Hậu Giang                     2,3 0,3     1,2 9,8
  Sóc Trăng 8,0   5,5 57,0             0,9          
  Bạc Liêu             287,0                  
  Cà Mau 1743,0   49,5 1210,0   0,5   4423,0 95,0 0,2 77,0 5,0 80,0 2,6   235,0
                                   
                                   
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep