Diện tích rừng bị chặt phá phân theo địa phương
                                  Ha
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sơ bộ 2010
                                   
CẢ NƯỚC  18914,0 5527,2 7123,3 7503,4 5196,3 3542,6 2819,7 5066,0 2040,9 2254,0 3347,3 3124,5 1348,1 3172,2 1563,0 1057,4
Đồng bằng sông Hồng 115,0 65,6 517,3 517,5 8,5 212,0 505,0 940,0 536,1 393,7 66,4 7,3 3,2 2,5 8,5 4,2
  Hà Nội                 0,1         1,0   0,2
  Hà Tây 17,0       8,5       5,5 80,0 65,0 3,8 2,0      
  Vĩnh Phúc     10,9 2,0                        
  Quảng Ninh     14,6 15,0         19,6         0,3 5,1 4,0
  Hải Dương   65,6   0,5           0,3 0,1     1,1    
  Hải Phòng               319,0 3,0 13,0 1,2 0,5        
  Thái Bình 98,0   489,0     200,0 185,0   100,0 300,0            
  Nam Định           12,0 320,0 621,0 255,0         0,1    
  Ninh Bình     2,8 500,0         152,9 0,4 0,1 3,0 1,2   3,4  
Trung du và miền núi phía Bắc 2199,0 478,7 544,5 2116,1 264,6 332,5 218,2 239,2 179,9 208,2 238,5 241,2 229,0 360,4 309,3 235,4
  Hà Giang 143,0 80,0 56,0 56,0 70,0 2,6 14,2 10,6 5,2 11,9 31,7 2,1 2,6 7,0 7,8 8,4
  Cao Bằng 12,0 22,0 10,6 1800,0 30,0 5,0 33,6 6,0 17,4 18,2 1,5 0,3 0,2 1,1 22,8 6,4
  Bắc Kạn     121,0 52,9 4,0 7,4   18,9 28,8 20,0 8,0 2,7 9,1     3,5
  Tuyên Quang 23,0 8,0 1,6   43,5 48,6     24,5 20,8 36,9 12,6 20,0 57,9 8,6 6,6
  Lào Cai 47,0 50,0   29,0           12,0 6,7 3,2 14,0 17,1 0,4 6,6
  Yên Bái 52,0 25,0 66,1 39,3 24,0 0,2 3,1 8,5                
  Thái Nguyên 388,0 112,0 7,5 0,4 0,5 1,0 0,9 0,9 5,0 1,2 3,0 0,3 0,4   32,9 2,6
  Lạng Sơn         0,2   9,9       3,0 3,0 7,6 104,4   25,0
  Bắc Giang 46,0 26,7 3,4 1,7 18,7 1,0   0,3 0,2 0,2 4,5 8,9 5,0 16,7 22,4 19,2
  Phú Thọ       22,9                        
  Điện Biên
 
              32,4 21,0 45,5 43,4 38,3   9,6 43,8
  Lai Châu 1456,0 120,0 178,0 27,9   242,1 121,5 107,1 17,9 8,4 0,8 11,7 16,3 155,3   7,4
  Sơn La 23,0   84,3 81,0 70,4 24,6 35,0 86,9 48,0 90,0 90,0 143,5 114,0 0,9 204,8 105,6
  Hoà Bình 9,0 35,0 16,0 5,0 3,3       0,5 4,5 6,9 9,5 1,5     0,3
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 2487,0 1440,3 993,3 713,4 1040,0 655,7 199,7 382,8 221,0 268,6 178,5 225,9 124,6 331,8 84,5 136,9
  Thanh Hoá 63,0 6,5 6,4 100,0 159,8 24,0   0,7 0,8 0,6 0,7 0,6        
  Nghệ An 13,0     73,0 25,0     25,3 52,7 11,3 9,2 8,6 6,6     1,0
  Hà Tĩnh 15,0       34,0 3,0 1,9   6,0 3,0 4,0 2,0 1,0     1,2
  Quảng Bình 192,0 24,8 25,6 34,0 114,0 15,4 9,2 12,2       43,2   7,0 1,1  
  Quảng Trị 41,0 85,0 23,5 16,1 3,2     4,4 12,5 6,5 3,8 1,5 8,6     1,0
  Thừa Thiên Huế 4,0 5,2 13,8 16,0 10,2       1,8 5,4 0,8   19,1 2,1 5,2  
  Đà Nẵng     13,5                          
  Quảng Nam 1156,0 610,0 13,5 27,5 36,0 58,0 78,0 74,0 58,0 45,0 42,0 39,0 35,0 90,0 27,6 38,0
  Quảng Ngãi 15,0 4,5 2,8 1,7 1,3 1,1 5,1 21,8 4,0 2,5 59,0 59,0 22,4 101,1 4,6 3,0
  Bình Định 400,0 77,0 14,6 3,1 3,0 3,7 6,2 8,5 12,0 17,0 21,0 23,0 17,5 10,3 9,1 20,5
  Phú Yên 28,0 47,0 447,0 264,0 260,0 145,0 75,0 69,0 35,0 30,0 23,0 25,0 2,1 68,7 22,0 51,0
  Khánh Hoà 159,0 2,3 178,6 9,0 8,5 10,5 9,0 26,2 13,2 0,3 15,0 21,0 7,3 12,7   2,2
  Ninh Thuận 1,0   62,0 18,0 6,0 16,0 15,3 13,7           2,0    
  Bình Thuận 400,0 578,0 192,0 151,0 379,0 379,0   127,0 25,0 147,0   3,0 5,0 37,9 14,9 19,0
Tây Nguyên 10134,0 2757,5 3356,5 3092,7 3154,0 1547,6 1305,2 1983,4 566,5 457,2 1008,9 996,3 481,3 1040,5 714,8 408,3
  Kon Tum 3274,0   249,5 441,8 166,0 132,0 155,0 169,0 35,4 6,8 60,0 94,7 60,3 145,3 62,0 61,8
  Gia Lai 760,0 1649,5 116,0 415,9 160,0 52,1 36,7 490,4 237,7 76,4 212,9 176,6 98,3 72,7 23,0 28,7
  Đắk Lắk
3488,0
499,0 2636,0 1837,0 2233,0 1161,5 960,5 236,0 0,4 98,0 94,3 70,0 32,4 79,6 56,8 55,8
  Đắk Nông                   175,0 337,0 312,0 7,0 438,8 93,0 142,0
  Lâm Đồng 2612,0 609,0 355,0 398,0 595,0 202,0 153,0 1088,0 293,0 101,0 304,7 343,0 283,3 304,1 480,0 120,0
Đông Nam Bộ 1387,0 778,6 1256,8 751,0 714,0 589,0 481,5 948,7 452,9 886,7 1827,9 1605,0 483,9 1419,9 428,0 246,5
  Bình Phước 173,0 181,6 18,0 639,0 596,0 558,3 413,8 860,0 395,0 876,0 1793,0 1569,0 456,0 1326,5 417,0 230,9
  Tây Ninh 868,0 495,0 1174,0 14,3 19,0 11,0 9,6 27,1 15,4 5,6 30,6 29,3 25,4 92,5 4,5 3,4
  Bình Dương     24,0 5,0 8,0 2,0 43,0 55,0 37,0 1,0 1,0 4,0 1,0 0,2 0,3  
  Đồng Nai 338,0 90,0   83,0 78,0 13,7 10,0 6,0 3,6 3,0 2,5 1,8 1,2 0,2   11,0
  Bà Rịa - Vũng Tàu 6,0   38,8 8,0 4,0 4,0 4,5     0,4 0,4 0,4   0,3 6,2 0,6
  TP.Hồ Chí Minh 2,0 12,0 2,0 1,7 9,0   0,6 0,6 1,9 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2   0,6
Đồng bằng sông Cửu Long 2592,0 6,5 454,9 312,7 15,2 205,8 110,1 571,9 84,5 39,6 27,1 48,8 26,1 17,1 18,0 26,1
  Bến Tre             25,4 46,0 9,5 12,7 11,4 8,6 2,5 0,7   0,6
  Trà Vinh       0,2 0,2     9,1 3,5 8,1 2,5 3,2 1,8 1,2   0,4
  Đồng Tháp 200,0 2,0 2,3 8,6 1,0 0,1                    
  An Giang   4,5 0,4 2,6       0,1   0,3   28,0 13,8      
  Kiên Giang     15,0 0,3     9,5 7,8 4,3 7,0 4,0         6,1
  Hậu Giang                               1,0
  Sóc Trăng     2,2 1,0 1,0   3,5 3,9 1,2 1,3 1,4     8,5    
  Bạc Liêu     25,0     161,0 55,0 438,0                
  Cà Mau 2392,0   410,0 300,0 13,0 44,7 16,7 67,0 66,0 10,2 7,8 9,0 8,0 6,7 18,0 18,0
                                   
                                   
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep