Cơ cấu số cơ sở trong từng địa phương phân theo ngành kinh tế
   Số cơ sở   Phân theo ngành kinh tế cấp 1 
 CN khai thác mỏ   CN chế biến  CN SX và phân phối điện, nước, khí đốt… Xây dựng TN, SC xe có động cơ, đồ dùng cá nhân và gia đình Khách sạn, nhà hàng Vận tải, kho bãi Tài chính tín dụng Khoa học và công nghệ DV liên quan đến KD Giáo dục và đào tạo Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội Văn hoá và thể thao Phục vụ cá nhân và cộng  đồng Khác
                                 
Toàn quốc 100 1.3 26.7 0.1 1.2 43.9 13.1 7.5 0.1 0 2 0.1 0.5 0.8 2.5 0
Đồng bằng sông Hồng  100 1.4 41.6 0 1.5 35.7 8.8 7 0.1 0 1.4 0.1 0.4 0.4 1.6 0
Hà Nội 100 0.2 17.7 0 0.3 55.8 14.9 2.8 0.1 0 3.7 0.2 0.5 1.1 2.9 0
Hải Phòng 100 1.2 18.7 0 0.4 44.5 17.4 11.5 0.4 0 1.6 0.1 0.4 1 2.8 0
Vĩnh Phúc 100 0.3 39 0 1.2 39.1 8.8 7.8 0.1 0 1.6 0.1 0.3 0.4 1.5 0
Hà Tây 100 0.2 53.5 0.1 1.5 29.4 7 6 0.1 0 0.9 0 0.3 0.2 1 0
Bắc Ninh 100 0.3 43.6 0 1.2 34.3 8.4 8.9 0.1 0 1.1 0.1 0.5 0.3 1.3 0
Hải Dương 100 0.8 39.3 0 0.4 39.5 8.6 7.7 0.1 0 1.2 0.2 0.4 0.3 1.5 0
Hưng Yên 100 0.2 38.7 0 4.9 35.4 6.5 10.5 0 0 1.3 0.1 0.4 0.1 1.9 0
Hà Nam                                                             100 0.7 53.8 0 1.7 25 6.9 9.2 0 0 0.6 0 0.4 0.2 1.4 0
Nam Định 100 10.8 41.4 0 1.8 31.9 5.9 5 0.2 0 1 0 0.3 0.4 1.3 0
Thái Bình 100 0.1 58.4 0 2.5 26.9 4.8 4.8 0.1 0 0.8 0 0.2 0.3 1 0
Ninh Bình 100 0.4 53.2 0 1.9 26.6 5.8 9.2 0.3 0 1 0.1 0.4 0.2 1 0
Đông Bắc  100 0.8 27.4 0 0.8 46.9 11 9.3 0.2 0 1.4 0.1 0.3 0.4 1.5 0
Hà Giang 100 1.5 33.3 0 0 45.6 10.4 4.8 0.3 0 1.6 0 0.1 0.6 1.8 0
Cao Bằng 100 2.4 17.5 0 0 49.3 15.6 12.5 0 0 0.9 0 0.2 0.4 1.3 0
Lào Cai 100 0.6 23.4 0 0.2 52.7 11.9 3.7 0.2 0 4.5 0.3 0.2 0.5 2 0
Bắc Kạn 100 0.9 22.1 0 0.1 48.8 17.5 7.6 0 0 0.9 0 0.1 0.6 1.5 0
Lạng Sơn 100 1 18.1 0 0.3 50.5 14.8 12.4 0.1 0 1.1 0 0.2 0.4 1.3 0
Tuyên Quang 100 0.8 28 0 3.3 47.7 9.2 7.4 0 0 0.7 0 0.2 0.3 2.3 0
Yên Bái 100 0.4 35.4 0 0 43.2 7 10.4 0.2 0 1 0.1 0.2 0.3 1.9 0
Thái Nguyên 100 1.2 28.4 0 0.2 46.7 12.3 6.6 0.2 0 2.1 0.1 0.7 0.3 1.3 0
Phú Thọ 100 0.6 38.4 0 2.1 38.8 6.6 10.2 0 0 1.5 0.1 0.2 0.3 1.3 0
Bắc Giang 100 0.3 33.7 0 0.1 40 9.9 13.7 0.2 0 0.7 0.1 0.2 0.2 0.9 0
Quảng Ninh 100 1.2 12.2 0 0.2 60 14.8 7.2 0.7 0 1.1 0.2 0.1 0.6 1.8 0
Tây Bắc  100 0.7 28.2 0 0.5 45.1 9 13.4 0.2 0 1 0 0.3 0.4 1.2 0
Lai Châu 100 0.5 40.9 0 0.5 39.6 5.7 8.3 0.9 0 1.2 0.1 0.4 0.8 1.2 0
Sơn La 100 0.5 17.3 0 0.4 54 8.1 16.7 0 0 0.8 0.1 0.3 0.3 1.6 0
Hòa Bình 100 1 29.3 0 0.6 41.2 11.7 13.9 0 0 1 0 0.2 0.3 1 0
Bắc Trung Bộ  100 4.3 31.9 0.1 4 39.8 7.7 8.3 0 0 1.3 0.1 0.2 0.5 1.9 0
Thanh Hóa 100 3.5 41.6 0 1.2 38.2 6.6 6.2 0 0 1 0.1 0.1 0.2 1.2 0
Nghệ An 100 7.4 23 0 12.5 36.5 6.7 9 0 0 2.5 0.1 0.2 0.3 1.7 0
Hà Tĩnh 100 7.8 24.4 0.4 1.8 44.9 5.9 11.8 0 0 0.9 0 0.2 0.5 1.3 0
Quảng Bình 100 2.6 40.3 0 2.5 31.3 7.8 12.8 0.1 0 0.9 0.1 0.1 0.2 1.4 0
Quảng Trị 100 1.2 24.9 0 2.3 46.8 10.7 8.2 0 0 0.8 0.1 0.1 1.3 3.6 0
TT - Huế 100 1.1 25 0 0.6 48.4 12.3 5.6 0.1 0 1.2 0.2 0.3 1.2 4 0
Duyên hải Nam Trung Bộ 100 1 24.4 0 0.4 47.3 13.6 6.2 0.1 0 1.3 0.3 0.7 1.4 3.3 0
Đà Nẵng 100 0.1 12.2 0 0.2 57.6 19.7 1.2 0.2 0 2 0.9 0.5 1.7 3.8 0
Quảng Nam 100 0.5 30.1 0 0.2 43.3 14.3 5.5 0 0 1.1 0 0.7 1.1 3 0
Quảng Ngãi 100 0.7 26.5 0 1.4 49 12.9 3.1 0 0 0.9 0.3 0.8 1.2 3.2 0
Bình Định 100 1.8 29.2 0 0.1 45.3 12.6 4.3 0.1 0 1 0.1 0.7 1.6 3.3 0
Phú Yên 100 2.3 23.4 0 0.2 40.8 10.2 17.4 0 0 0.6 0 0.7 1.6 2.9 0
Khánh Hò 100 0.6 17.9 0 0.3 49.1 12.6 10.6 0.1 0 2.5 0.5 0.9 1.4 3.6 0
Tây Nguyên 100 0.2 16.6 0 0.5 55.9 11.1 7.2 0.1 0 2.5 0.2 0.6 1.7 3.6 0
Kon Tum 100 0.7 22.4 0 0.1 50.3 13 6 0.1 0 1.5 0.1 0.4 1.6 3.8 0
Gia Lai 100 0.2 18.8 0 0.4 52.1 12.6 7.9 0 0 1.9 0.2 0.5 1.8 3.6 0
Đắc Lắc 100 0.1 13.6 0 0.9 61 9.7 7.3 0.1 0 1.6 0.2 0.5 1.3 3.8 0
Lâm Đồng 100 0.2 17.3 0 0.2 53.4 11.1 6.7 0.1 0 4.5 0.3 0.7 2.3 3.2 0
Đông Nam Bộ 100 0.4 13.9 0 0.4 52.7 17.3 4.4 0.1 0 4.4 0.3 0.9 1.1 4.1 0
TP Hồ Chí Minh 100 0.3 15.1 0 0.1 55.8 17.1 1.9 0.1 0 3.1 0.2 1.1 1.1 4.3 0
Ninh Thuận 100 1.8 17.9 0 0.3 49.3 19.3 3.7 0 0 1 0.7 0.5 1.2 4.3 0
Bình Phước 100 0 10.9 0 0.3 56.9 19.4 3.5 0.1 0 1.7 0 0.9 1.3 5.2 0
Tây Ninh 100 0 16.6 0 0.7 49.2 20.3 5.1 0 0 1.4 0.1 0.9 1.5 4.3 0
Bình Dương 100 0.1 11.7 0 0.3 41.3 19.5 6.1 0 0 16.3 0 0.5 1 3.3 0
Đồng Nai 100 0.4 10.7 0 0.2 51.2 16.5 7.2 0.1 0 8 0.2 0.9 1.3 3.4 0
Bình Thuận 100 0.7 14.6 0.1 0.3 53.8 16 7.3 0 0 1.2 0.8 0.7 0.8 3.7 0
Bà Rịa-Vũng Tầu 100 0.7 11.7 0 2.3 49 14.8 9.4 0.1 0 5.6 0.2 0.8 1.1 4.4 0
Đồng bằng sông Cửu Long 100 0.8 16.5 0.2 0.4 44.8 20.7 10 0.2 0 1.9 0.1 0.8 1.1 2.7 0
Long An 100 0.1 20.7 0.8 0.7 46.5 18.1 7.4 0 0 1.5 0.1 0.6 0.9 2.6 0
Đồng Thá 100 0.1 21.4 0 0.2 44 21.2 7.5 0 0 0.7 0.1 0.9 1.1 2.9 0
An Giang 100 0.6 20.2 0.1 0.2 44.2 23.1 4.6 0.2 0 1.7 0.1 1.3 1 2.9 0
Tiền Giang 100 0.1 13.8 0.4 0.1 53.5 17.4 7.7 0.1 0 1.9 0 0.7 1.9 2.5 0
Vĩnh Long 100 0.1 13.3 0 0.3 42.5 19.6 17 0 0 2.1 0.1 0.7 1.5 2.9 0
Bến Tre 100 6.1 20.1 0 1.2 48.2 13.5 5 0 0 1.2 0 1 1.2 2.6 0
Kiên Giang 100 0.1 15.1 0.3 0.2 49 22.7 3.7 0.1 0 3.3 0.1 1 1.5 3.1 0
Cần Thơ 100 0 11.6 0 0.2 45.2 19.2 15.8 0.1 0 3.1 0.2 0.8 1.2 2.7 0
Trà Vinh 100 1 18.9 0.2 0.9 43.6 19 9.9 0.9 0 1.1 0 0.6 0.9 3.1 0
Sóc Trăng; 100 0 11.7 0 0.3 37.8 28.6 16.6 0 0 1 0.1 0.5 0.8 2.6 0
Bạc Liêu 100 2.7 15.8 0 0.9 39.5 20.3 16.2 0.9 0 0.6 0 0.4 0.7 2 0
Cà Mau 100 0 9.7 0 0.2 46.3 19.7 14.6 0.1 0 4.6 0 0.6 1.3 3.1 0

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep