Cơ cấu số cơ sở trong từng ngành kinh tế phân theo địa phương

 

 
 Số cơ sở   Phân theo ngành kinh tế cấp 1 

 
 CN khai
thác mỏ 
 CN
chế biến 
CN SX
và phân phối điện, nước, khí đốt…
Xây dựng TN, SC
xe có động cơ, đồ dùng cá nhân và gia đình
Khách sạn, nhà hàng Vận tải, kho bãi Tài chính tín dụng Khoa học và công nghệ DV liên quan đến KD Giáo dục và đào tạo Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội Văn hoá và thể thao Phục vụ cá nhân và cộng  đồng Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toàn quốc 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Đồng bằng sông Hồng 27.7 29.5 43.0 14.0 34.7 22.5 18.5 25.7 30.1 0.0 19.3 17.0 18.1 14.2 17.6 43.5

 
Hà Nội 3.6 0.4 2.4 0.0 0.8 4.5 4.1 1.3 2.4 0.0 6.4 4.0 3.4 4.6 4.1 0.0

 
Hải Phòng 2.5 2.2 1.7 1.7 0.9 2.5 3.3 3.8 7.6 0.0 2.0 1.7 1.9 2.9 2.7 0.0

 
Vĩnh Phúc 1.4 0.3 2.1 0.0 1.4 1.3 0.9 1.5 0.6 0.0 1.1 0.5 0.8 0.6 0.8 6.5

 
Hà Tây 4.8 0.6 9.6 6.6 5.9 3.2 2.5 3.8 2.0 0.0 2.2 0.9 2.2 1.2 1.8 4.4

 
Bắc Ninh 1.5 0.3 2.5 0.7 1.5 1.2 1.0 1.8 1.1 0.0 0.8 1.4 1.4 0.5 0.8 0.0

 
Hải Dương  2.6 1.6 3.9 0.2 0.9 2.4 1.7 2.7 2.8 0.0 1.6 3.7 1.7 1.1 1.6 0.0

 
Hưng Yên  1.7 0.2 2.4 0.0 6.8 1.3 0.8 2.3 0.2 0.0 1.1 1.0 1.4 0.2 1.3 19.6

 
Hà Nam    1.6 0.9 3.1 0.7 2.3 0.9 0.8 1.9 0.1 0.0 0.4 0.3 1.1 0.4 0.9 0.0

 
Nam Định 2.7 22.1 4.2 1.0 4.1 2.0 1.2 1.8 4.0 0.0 1.4 0.8 1.4 1.3 1.4 4.4

 
Thái Bình 3.0 0.3 6.5 1.9 6.3 1.8 1.1 1.9 2.9 0.0 1.2 0.8 1.3 0.9 1.2 8.7

 
Ninh Bình 2.4 0.8 4.7 1.4 3.8 1.4 1.0 2.9 6.4 0.0 1.1 1.9 1.5 0.5 1.0 0.0
Đông Bắc      8.8 5.5 9.0 0.6 5.6 9.4 7.4 10.8 16.2 0.0 5.9 6.2 4.2 3.9 5.3 15.2

 
Hà Giang   0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.3 0.2 1.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0

 
Cao Bằng 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0

 
Lào Cai 0.4 0.2 0.4 0.0 0.1 0.5 0.4 0.2 0.6 0.0 0.9 0.9 0.1 0.2 0.3 0.0

 
Bắc Kạn     0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0

 
Lạng Sơn   0.7 0.5 0.5 0.2 0.2 0.8 0.8 1.2 0.5 0.0 0.4 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0

 
Tuyên Quang 0.7 0.4 0.7 0.0 1.8 0.7 0.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 8.7

 
Yên Bái   0.6 0.2 0.8 0.0 0.0 0.6 0.3 0.8 0.8 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0

 
Thái Nguyên 1.1 1.0 1.1 0.0 0.2 1.1 1.0 0.9 1.9 0.0 1.1 0.7 1.4 0.4 0.6 0.0

 
Phú Thọ 1.7 0.7 2.4 0.3 3.0 1.5 0.9 2.3 0.5 0.0 1.2 0.9 0.7 0.5 0.9 0.0

 
Bắc Giang 1.4 0.3 1.7 0.0 0.1 1.2 1.0 2.5 2.2 0.0 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.0

 
Quảng Ninh   1.5 1.3 0.7 0.0 0.2 2.0 1.7 1.4 8.6 0.0 0.8 2.7 0.4 1.1 1.1 6.5
Tây Bắc 1.5 0.8 1.5 0.2 0.6 1.5 1.0 2.6 3.0 0.0 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7 0.0

 
Lai Châu  0.4 0.1 0.6 0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 3.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0

 
Sơn La   0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.3 1.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0

 
Hòa Bình   0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 0.6 0.6 1.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0
Bắc Trung Bộ  12.7 41.1 15.2 13.1 42.7 11.6 7.5 13.9 2.1 0.0 8.4 10.8 4.3 7.6 9.7 28.3

 
Thanh Hóa     4.4 11.7 6.9 0.0 4.4 3.8 2.2 3.7 0.0 0.0 2.2 3.7 1.2 1.1 2.2 0.0

 
Nghệ An   2.9 16.0 2.5 0.0 30.5 2.4 1.5 3.4 0.4 0.0 3.6 3.0 1.2 1.2 2.0 28.3

 
Hà Tĩnh    1.4 8.4 1.3 13.1 2.2 1.5 0.7 2.3 0.0 0.0 0.6 0.3 0.5 0.9 0.8 0.0

 
Quảng Bình     1.4 2.7 2.1 0.0 3.0 1.0 0.8 2.4 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.0

 
Quảng Trị          0.8 0.8 0.8 0.0 1.6 0.9 0.7 0.9 0.0 0.0 0.3 0.6 0.1 1.4 1.2 0.0

 
TT - Huế 1.8 1.5 1.6 0.0 1.0 1.9 1.6 1.3 1.0 0.0 1.0 2.7 1.1 2.7 2.8 0.0
Duyên hải Nam Trung Bộ 8.3 6.4 7.6 1.2 3.0 9.0 8.6 6.9 4.5 0.0 5.2 16.8 11.2 14.3 11.0 6.5

 
Đà Nẵng 1.1 0.1 0.5 0.0 0.2 1.4 1.6 0.2 1.6 0.0 1.1 7.0 0.9 2.2 1.6 0.0

 
Quảng Nam 1.4 0.5 1.6 0.0 0.3 1.4 1.5 1.0 0.0 0.0 0.8 0.5 1.9 1.9 1.7 0.0

 
Quảng Ngãi 1.8 1.0 1.8 1.2 2.0 2.0 1.7 0.7 0.0 0.0 0.8 3.8 2.7 2.6 2.3 0.0

 
Bình Định 2.0 2.6 2.2 0.0 0.1 2.0 1.9 1.1 1.9 0.0 0.9 1.2 2.7 3.8 2.6 0.0

 
Phú Yên 1.0 1.7 0.9 0.0 0.1 0.9 0.8 2.2 0.2 0.0 0.3 0.3 1.3 1.9 1.1 0.0

 
Khánh Hòa 1.1 0.5 0.8 0.0 0.2 1.3 1.1 1.6 0.9 0.0 1.4 4.0 1.8 1.9 1.6 6.5
Tây Nguyên 4.4 0.7 2.7 0.8 1.8 5.5 3.7 4.1 3.4 0.0 5.4 6.3 4.4 9.2 6.2 0.0

 
Kon Tum 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.0

 
Gia Lai 1.0 0.2 0.7 0.0 0.3 1.2 1.0 1.1 0.3 0.0 1.0 1.7 0.9 2.2 1.5 0.0

 
Đắc Lắc 1.7 0.2 0.9 0.8 1.3 2.4 1.3 1.7 1.9 0.0 1.3 1.9 1.7 2.7 2.6 0.0

 
Lâm Đồng 1.3 0.2 0.8 0.0 0.2 1.6 1.1 1.2 1.0 0.0 2.9 2.5 1.6 3.6 1.6 0.0
Đông Nam Bộ 17.1 5.0 8.9 8.1 5.5 20.5 22.5 9.9 8.2 100.0 37.3 32.5 28.4 23.3 28.0 0.0

 
TP Hồ Chí Minh 7.9 1.6 4.4 4.4 0.7 10.0 10.2 1.9 3.3 0.0 11.8 14.2 15.2 10.2 13.6 0.0

 
Ninh Thuận 0.8 1.1 0.6 0.0 0.2 0.9 1.2 0.4 0.2 0.0 0.4 4.6 0.8 1.2 1.4 0.0

 
Bình Phước 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 1.0 1.1 0.3 0.3 0.0 0.6 0.1 1.2 1.1 1.5 0.0

 
Tây Ninh 1.3 0.0 0.8 0.1 0.8 1.4 2.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.6 2.1 2.3 2.2 0.0

 
Bình Dương 1.0 0.0 0.4 0.1 0.3 1.0 1.5 0.8 0.1 0.0 8.1 0.2 1.0 1.2 1.3 0.0

 
Đồng Nai 2.8 0.8 1.1 1.4 0.5 3.3 3.5 2.7 3.1 0.0 11.1 4.0 4.7 4.3 3.8 0.0

 
Bình Thuận 1.2 0.7 0.7 1.5 0.3 1.5 1.5 1.2 0.3 0.0 0.7 7.1 1.6 1.2 1.8 0.0

 
Bà Rịa-Vũng Tầu 1.3 0.7 0.6 0.7 2.6 1.5 1.5 1.6 1.0 100.0 3.6 1.8 1.9 1.7 2.3 0.0
Đồng bằng sông Cửu Long 19.6 11.1 12.1 61.9 6.2 20.0 30.9 26.1 32.6 0.0 17.9 10.2 28.7 26.9 21.6 6.5

 
Long An 1.5 0.1 1.2 26.9 1.0 1.6 2.1 1.5 0.1 0.0 1.2 0.9 1.7 1.6 1.6 0.0

 
Đồng Tháp 2.3 0.1 1.8 1.9 0.3 2.3 3.7 2.2 0.0 0.0 0.8 1.3 3.6 3.0 2.6 0.0

 
An Giang 3.0 1.4 2.3 4.0 0.4 3.0 5.3 1.8 6.0 0.0 2.5 2.6 6.9 3.5 3.4 0.0

 
Tiền Giang 1.3 0.1 0.7 10.2 0.1 1.6 1.7 1.3 0.8 0.0 1.2 0.2 1.6 2.9 1.3 0.0

 
Vĩnh Long 1.6 0.1 0.8 0.1 0.4 1.5 2.4 3.6 0.0 0.0 1.6 0.9 2.1 2.8 1.8 0.0

 
Bến Tre 1.2 5.2 0.9 1.1 1.1 1.3 1.2 0.8 0.2 0.0 0.7 0.1 2.2 1.7 1.2 0.0

 
Kiên Giang 1.8 0.2 1.0 10.2 0.2 2.0 3.1 0.9 1.6 0.0 2.8 0.6 3.2 3.2 2.2 4.4

 
Cần Thơ 1.9 0.1 0.8 0.8 0.3 1.9 2.8 4.0 2.4 0.0 2.9 2.2 2.7 2.7 2.1 2.2

 
Trà Vinh 1.0 0.8 0.7 4.5 0.8 1.0 1.5 1.3 8.3 0.0 0.6 0.1 1.1 1.1 1.3 0.0

 
Sóc Trăng 1.6 0.0 0.7 0.5 0.4 1.3 3.4 3.4 0.1 0.0 0.8 0.8 1.3 1.6 1.6 0.0

 
Bạc Liêu 1.5 3.0 0.9 0.7 1.1 1.4 2.3 3.2 12.5 0.0 0.4 0.5 1.2 1.3 1.2 0.0

 
Cà Mau 1.1 0.0 0.4 1.0 0.2 1.1 1.6 2.1 0.6 0.0 2.4 0.1 1.2 1.7 1.3 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  


 

 
 Số cơ sở   Phân theo ngành kinh tế cấp 1 

 
 CN khai
thác mỏ 
 CN
chế biến 
CN SX
và phân phối điện, nước, khí đốt…
Xây dựng TN, SC
xe có động cơ, đồ dùng cá nhân và gia đình
Khách sạn, nhà hàng Vận tải, kho bãi Tài chính tín dụng Khoa học và công nghệ DV liên quan đến KD Giáo dục và đào tạo Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội Văn hoá và thể thao Phục vụ cá nhân và cộng  đồng Khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toàn quốc 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Đồng bằng sông Hồng 27.7 29.5 43.0 14.0 34.7 22.5 18.5 25.7 30.1 0.0 19.3 17.0 18.1 14.2 17.6 43.5

 
Hà Nội 3.6 0.4 2.4 0.0 0.8 4.5 4.1 1.3 2.4 0.0 6.4 4.0 3.4 4.6 4.1 0.0

 
Hải Phòng 2.5 2.2 1.7 1.7 0.9 2.5 3.3 3.8 7.6 0.0 2.0 1.7 1.9 2.9 2.7 0.0

 
Vĩnh Phúc 1.4 0.3 2.1 0.0 1.4 1.3 0.9 1.5 0.6 0.0 1.1 0.5 0.8 0.6 0.8 6.5

 
Hà Tây 4.8 0.6 9.6 6.6 5.9 3.2 2.5 3.8 2.0 0.0 2.2 0.9 2.2 1.2 1.8 4.4

 
Bắc Ninh 1.5 0.3 2.5 0.7 1.5 1.2 1.0 1.8 1.1 0.0 0.8 1.4 1.4 0.5 0.8 0.0

 
Hải Dương  2.6 1.6 3.9 0.2 0.9 2.4 1.7 2.7 2.8 0.0 1.6 3.7 1.7 1.1 1.6 0.0

 
Hưng Yên  1.7 0.2 2.4 0.0 6.8 1.3 0.8 2.3 0.2 0.0 1.1 1.0 1.4 0.2 1.3 19.6

 
Hà Nam    1.6 0.9 3.1 0.7 2.3 0.9 0.8 1.9 0.1 0.0 0.4 0.3 1.1 0.4 0.9 0.0

 
Nam Định 2.7 22.1 4.2 1.0 4.1 2.0 1.2 1.8 4.0 0.0 1.4 0.8 1.4 1.3 1.4 4.4

 
Thái Bình 3.0 0.3 6.5 1.9 6.3 1.8 1.1 1.9 2.9 0.0 1.2 0.8 1.3 0.9 1.2 8.7

 
Ninh Bình 2.4 0.8 4.7 1.4 3.8 1.4 1.0 2.9 6.4 0.0 1.1 1.9 1.5 0.5 1.0 0.0
Đông Bắc      8.8 5.5 9.0 0.6 5.6 9.4 7.4 10.8 16.2 0.0 5.9 6.2 4.2 3.9 5.3 15.2

 
Hà Giang   0.3 0.4 0.4 0.0 0.0 0.4 0.3 0.2 1.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0

 
Cao Bằng 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0

 
Lào Cai 0.4 0.2 0.4 0.0 0.1 0.5 0.4 0.2 0.6 0.0 0.9 0.9 0.1 0.2 0.3 0.0

 
Bắc Kạn     0.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0

 
Lạng Sơn   0.7 0.5 0.5 0.2 0.2 0.8 0.8 1.2 0.5 0.0 0.4 0.1 0.3 0.4 0.4 0.0

 
Tuyên Quang 0.7 0.4 0.7 0.0 1.8 0.7 0.5 0.7 0.2 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6 8.7

 
Yên Bái   0.6 0.2 0.8 0.0 0.0 0.6 0.3 0.8 0.8 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0

 
Thái Nguyên 1.1 1.0 1.1 0.0 0.2 1.1 1.0 0.9 1.9 0.0 1.1 0.7 1.4 0.4 0.6 0.0

 
Phú Thọ 1.7 0.7 2.4 0.3 3.0 1.5 0.9 2.3 0.5 0.0 1.2 0.9 0.7 0.5 0.9 0.0

 
Bắc Giang 1.4 0.3 1.7 0.0 0.1 1.2 1.0 2.5 2.2 0.0 0.5 0.6 0.6 0.4 0.5 0.0

 
Quảng Ninh   1.5 1.3 0.7 0.0 0.2 2.0 1.7 1.4 8.6 0.0 0.8 2.7 0.4 1.1 1.1 6.5
Tây Bắc 1.5 0.8 1.5 0.2 0.6 1.5 1.0 2.6 3.0 0.0 0.7 0.4 0.7 0.7 0.7 0.0

 
Lai Châu  0.4 0.1 0.6 0.0 0.2 0.3 0.2 0.4 3.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.0

 
Sơn La   0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.6 0.3 1.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.0

 
Hòa Bình   0.6 0.4 0.7 0.0 0.3 0.6 0.6 1.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0
Bắc Trung Bộ  12.7 41.1 15.2 13.1 42.7 11.6 7.5 13.9 2.1 0.0 8.4 10.8 4.3 7.6 9.7 28.3

 
Thanh Hóa     4.4 11.7 6.9 0.0 4.4 3.8 2.2 3.7 0.0 0.0 2.2 3.7 1.2 1.1 2.2 0.0

 
Nghệ An   2.9 16.0 2.5 0.0 30.5 2.4 1.5 3.4 0.4 0.0 3.6 3.0 1.2 1.2 2.0 28.3

 
Hà Tĩnh    1.4 8.4 1.3 13.1 2.2 1.5 0.7 2.3 0.0 0.0 0.6 0.3 0.5 0.9 0.8 0.0

 
Quảng Bình     1.4 2.7 2.1 0.0 3.0 1.0 0.8 2.4 0.6 0.0 0.6 0.6 0.4 0.4 0.8 0.0

 
Quảng Trị          0.8 0.8 0.8 0.0 1.6 0.9 0.7 0.9 0.0 0.0 0.3 0.6 0.1 1.4 1.2 0.0

 
TT - Huế 1.8 1.5 1.6 0.0 1.0 1.9 1.6 1.3 1.0 0.0 1.0 2.7 1.1 2.7 2.8 0.0
Duyên hải Nam Trung Bộ 8.3 6.4 7.6 1.2 3.0 9.0 8.6 6.9 4.5 0.0 5.2 16.8 11.2 14.3 11.0 6.5

 
Đà Nẵng 1.1 0.1 0.5 0.0 0.2 1.4 1.6 0.2 1.6 0.0 1.1 7.0 0.9 2.2 1.6 0.0

 
Quảng Nam 1.4 0.5 1.6 0.0 0.3 1.4 1.5 1.0 0.0 0.0 0.8 0.5 1.9 1.9 1.7 0.0

 
Quảng Ngãi 1.8 1.0 1.8 1.2 2.0 2.0 1.7 0.7 0.0 0.0 0.8 3.8 2.7 2.6 2.3 0.0

 
Bình Định 2.0 2.6 2.2 0.0 0.1 2.0 1.9 1.1 1.9 0.0 0.9 1.2 2.7 3.8 2.6 0.0

 
Phú Yên 1.0 1.7 0.9 0.0 0.1 0.9 0.8 2.2 0.2 0.0 0.3 0.3 1.3 1.9 1.1 0.0

 
Khánh Hòa 1.1 0.5 0.8 0.0 0.2 1.3 1.1 1.6 0.9 0.0 1.4 4.0 1.8 1.9 1.6 6.5
Tây Nguyên 4.4 0.7 2.7 0.8 1.8 5.5 3.7 4.1 3.4 0.0 5.4 6.3 4.4 9.2 6.2 0.0

 
Kon Tum 0.3 0.2 0.3 0.0 0.0 0.4 0.3 0.3 0.1 0.0 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 0.0

 
Gia Lai 1.0 0.2 0.7 0.0 0.3 1.2 1.0 1.1 0.3 0.0 1.0 1.7 0.9 2.2 1.5 0.0

 
Đắc Lắc 1.7 0.2 0.9 0.8 1.3 2.4 1.3 1.7 1.9 0.0 1.3 1.9 1.7 2.7 2.6 0.0

 
Lâm Đồng 1.3 0.2 0.8 0.0 0.2 1.6 1.1 1.2 1.0 0.0 2.9 2.5 1.6 3.6 1.6 0.0
Đông Nam Bộ 17.1 5.0 8.9 8.1 5.5 20.5 22.5 9.9 8.2 100.0 37.3 32.5 28.4 23.3 28.0 0.0

 
TP Hồ Chí Minh 7.9 1.6 4.4 4.4 0.7 10.0 10.2 1.9 3.3 0.0 11.8 14.2 15.2 10.2 13.6 0.0

 
Ninh Thuận 0.8 1.1 0.6 0.0 0.2 0.9 1.2 0.4 0.2 0.0 0.4 4.6 0.8 1.2 1.4 0.0

 
Bình Phước 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 1.0 1.1 0.3 0.3 0.0 0.6 0.1 1.2 1.1 1.5 0.0

 
Tây Ninh 1.3 0.0 0.8 0.1 0.8 1.4 2.0 0.9 0.0 0.0 0.9 0.6 2.1 2.3 2.2 0.0

 
Bình Dương 1.0 0.0 0.4 0.1 0.3 1.0 1.5 0.8 0.1 0.0 8.1 0.2 1.0 1.2 1.3 0.0

 
Đồng Nai 2.8 0.8 1.1 1.4 0.5 3.3 3.5 2.7 3.1 0.0 11.1 4.0 4.7 4.3 3.8 0.0

 
Bình Thuận 1.2 0.7 0.7 1.5 0.3 1.5 1.5 1.2 0.3 0.0 0.7 7.1 1.6 1.2 1.8 0.0

 
Bà Rịa-Vũng Tầu 1.3 0.7 0.6 0.7 2.6 1.5 1.5 1.6 1.0 100.0 3.6 1.8 1.9 1.7 2.3 0.0
Đồng bằng sông Cửu Long 19.6 11.1 12.1 61.9 6.2 20.0 30.9 26.1 32.6 0.0 17.9 10.2 28.7 26.9 21.6 6.5

 
Long An 1.5 0.1 1.2 26.9 1.0 1.6 2.1 1.5 0.1 0.0 1.2 0.9 1.7 1.6 1.6 0.0

 
Đồng Tháp 2.3 0.1 1.8 1.9 0.3 2.3 3.7 2.2 0.0 0.0 0.8 1.3 3.6 3.0 2.6 0.0

 
An Giang 3.0 1.4 2.3 4.0 0.4 3.0 5.3 1.8 6.0 0.0 2.5 2.6 6.9 3.5 3.4 0.0

 
Tiền Giang 1.3 0.1 0.7 10.2 0.1 1.6 1.7 1.3 0.8 0.0 1.2 0.2 1.6 2.9 1.3 0.0

 
Vĩnh Long 1.6 0.1 0.8 0.1 0.4 1.5 2.4 3.6 0.0 0.0 1.6 0.9 2.1 2.8 1.8 0.0

 
Bến Tre 1.2 5.2 0.9 1.1 1.1 1.3 1.2 0.8 0.2 0.0 0.7 0.1 2.2 1.7 1.2 0.0

 
Kiên Giang 1.8 0.2 1.0 10.2 0.2 2.0 3.1 0.9 1.6 0.0 2.8 0.6 3.2 3.2 2.2 4.4

 
Cần Thơ 1.9 0.1 0.8 0.8 0.3 1.9 2.8 4.0 2.4 0.0 2.9 2.2 2.7 2.7 2.1 2.2

 
Trà Vinh 1.0 0.8 0.7 4.5 0.8 1.0 1.5 1.3 8.3 0.0 0.6 0.1 1.1 1.1 1.3 0.0

 
Sóc Trăng 1.6 0.0 0.7 0.5 0.4 1.3 3.4 3.4 0.1 0.0 0.8 0.8 1.3 1.6 1.6 0.0

 
Bạc Liêu 1.5 3.0 0.9 0.7 1.1 1.4 2.3 3.2 12.5 0.0 0.4 0.5 1.2 1.3 1.2 0.0

 
Cà Mau 1.1 0.0 0.4 1.0 0.2 1.1 1.6 2.1 0.6 0.0 2.4 0.1 1.2 1.7 1.3 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep