Vốn đầu tư theo giá thực tế phân theo ngành kinh tế

 

 

 

 

 

 

Tỷ đồng

 

2005

2007

2008

2009

Sơ bộ 2010

 

 

 

 

 

 

Tổng số

343135

532093

616735

708826

830278

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

25715

33907

39697

44309

51071

Khai khoáng

26780

37794

50214

59754

70823

Công nghiệp chế biến, chế tạo

65892

104689

104801

120146

141106

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

34112

49339

58033

67338

78752

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

8932

13845

16041

18465

21463

Xây dựng

12292

19725

23370

26227

30679

Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

18257

23036

28216

31188

36491

Vận tải, kho bãi

40159

69946

76439

85343

99990

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

6628

10899

12305

14923

17455

Thông tin và truyền thông

12490

19262

22264

25872

30330

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

2205

6324

7587

9888

11557

Hoạt động kinh doanh bất động sản

4426

23444

32198

33315

39064

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

2863

5402

6327

8010

9340

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

11495

17921

20741

23817

27914

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc

10767

14606

17940

21406

25116

Giáo dục và đào tạo

10829

15637

17837

20202

23621

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

5699

7399

8795

10278

11998

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

4203

6188

8617

10632

12496

Hoạt động khác

39391

52730

65313

77713

91012

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep