Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế

 

Số dự án

Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)

 

Tổng số

Chia ra

 

Vốn cấp mới

Vốn tăng thêm

 

 

 

 

 

Tổng số

1544

21347,8

18718,3

2629,5

Nông nghiệp và lâm nghiệp

14

48,3

22,7

25,6

Thủy sản

2

10,3

6,7

3,6

Công nghiệp khai thác mỏ

16

262,3

252,1

10,2

Công nghiệp chế biến

985

10882,5

8771,3

2111,2

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước

7

9,6

9,6

 

Xây dựng

73

993,3

910,8

82,5

Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ,
mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình

11

129,9

78,0

51,9

Khách sạn và nhà hàng

38

1968,1

1883,6

84,5

Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc

30

356,5

271,9

84,6

Tài chính, tín dụng

4

32,3

32,3

 

Các hoạt động liên quan đến kinh doanh
tài sản và dịch vụ tư vấn

327

6114,8

5949,8

165,0

Giáo dục và đào tạo

13

11,6

9,5

2,1

Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội

12

112,5

112,5

 

HĐ văn hóa và thể thao

9

410,3

402,3

8,0

HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng

3

5,5

5,2

0,3

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep