Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2010 phân theo ngành kinh tế

 

 

Số dự án

Tổng vốn đăng ký

(Triệu đô la Mỹ)(*)

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

563

 

11028,3

 

1989

1

 

0,6

 

1990

1

 

0,0

 

1991

3

 

4,0

 

1992

3

 

5,3

 

1993

4

 

0,5

 

1994

3

 

1,3

 

1998

2

 

1,9

 

1999

9

 

5,6

 

2000

15

 

4,7

 

2001

13

 

4,4

 

2002

15

 

147,9

 

2003

24

 

28,1

 

2004

15

 

9,5

 

2005

36

 

367,5

 

2006

36

 

221,0

 

2007

80

 

977,9

 

2008

104

 

3147,5

 

2009

91

 

2597,6

 

Sơ bộ 2010

108

 

3503,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Chỉ tính phần vốn của nhà đầu tư Việt Nam; bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep