Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo ngành kinh tế

 

 

Số dự án

Vốn đăng ký

(Triệu đô la Mỹ)(*)

 

 

 

 

 

Tổng số

1237

 

19886,1

 

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

12

 

36,2

 

Khai khoáng

 

 

5,6

 

Công nghiệp chế biến, chế tạo

478

 

5979,3

 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí

6

 

2952,6

 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải

6

 

10,1

 

Xây dựng

174

 

1816,0

 

Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

177

 

462,1

 

Vận tải, kho bãi

20

 

881,0

 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

39

 

315,5

 

Thông tin và truyền thông

73

 

106,5

 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

3

 

59,1

 

Hoạt động kinh doanh bất động sản

33

 

6827,9

 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

165

 

71,5

 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

6

 

4,6

 

Giáo dục và đào tạo

8

 

74,7

 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

9

 

205,6

 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

8

 

62,3

 

Hoạt động khác

20

 

15,5

 

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep