Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2010 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

 

 

Số dự án

Tổng vốn đăng ký

(Triệu đô la Mỹ)(*)

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

1237

 

19886,1

 

Trong đó:

 

 

 

 

Xin-ga-po

111

 

4585,6

 

Hàn Quốc

313

 

2545,2

 

Hà Lan

16

 

2417,5

 

Nhật Bản

144

 

2399,0

 

Hoa Kỳ

64

 

1936,0

 

Đài Loan

126

 

1453,1

 

Quần đảo Vigin thuộc Anh

28

 

823,1

 

CHND Trung Hoa

105

 

685,0

 

Quần đảo Cay men

5

 

565,8

 

Ma-lai-xi-a

31

 

491,3

 

Tây Ấn thuộc Anh

1

 

475,8

 

Thuỵ Sỹ

5

 

290,7

 

Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ)

59

 

248,7

 

Thái Lan

20

 

166,2

 

Liên bang Nga

8

 

146,0

 

Lúc-xăm-bua

2

 

110,4

 

Slô-va-ki-a

3

 

102,4

 

Vương quốc Anh

13

 

56,7

 

Lào

2

 

50,2

 

Ca-na-đa

13

 

48,2

 

CHLB Đức

22

 

46,1

 

Ôx-trây-li-a

18

 

34,5

 

Bru-nây

10

 

32,7

 

Pháp

41

 

30,1

 

I-xra-en

3

 

19,1

 

Tiểu VQ A-rập thống nhất

2

 

16,2

 

 

 

 

 

 

(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep