Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2007 phân theo ngành kinh tế
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
  Tổng số Chia ra
  Vốn cấp mới Vốn tăng thêm
         
Tổng số  1544 21347.8 18718.3 2629.5
Nông nghiệp và lâm nghiệp 14 48.3 22.7 25.6
Thủy sản  2 10.3 6.7 3.6
Công nghiệp khai thác mỏ 16 262.3 252.1 10.2
Công nghiệp chế biến  985 10882.5 8771.3 2111.2
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 7 9.6 9.6  
Xây dựng  73 993.3 910.8 82.5
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ,
mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình
11 129.9 78.0 51.9
Khách sạn và nhà hàng 38 1968.1 1883.6 84.5
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  30 356.5 271.9 84.6
Tài chính, tín dụng  4 32.3 32.3  
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh
tài sản và dịch vụ tư vấn
327 6114.8 5949.8 165.0
Giáo dục và đào tạo 13 11.6 9.5 2.1
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 12 112.5 112.5  
HĐ văn hóa và thể thao 9 410.3 402.3 8.0
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng  3 5.5 5.2 0.3
         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep