Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2008 phân theo ngành kinh tế
  Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
     
Tổng số  1171 64011.0
Nông nghiệp và lâm nghiệp 17 203.2
Thủy sản  6 20.3
Công nghiệp khai thác mỏ 7 6840.8
Công nghiệp chế biến  455 28902.4
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước 1 3.7
Xây dựng  142 492.1
Thương nghiệp; Sửa chữa xe có động cơ,
mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình
29 54.8
Khách sạn và nhà hàng 17 1350.2
Vận tải; kho bãi và thông tin liên lạc  23 1882.1
Tài chính, tín dụng  1 62.6
Các hoạt động liên quan đến kinh doanh
tài sản và dịch vụ tư vấn
447 23702.8
Giáo dục và đào tạo 12 86.7
Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 7 402.9
HĐ văn hóa và thể thao 4 5.8
HĐ phục vụ cá nhân và cộng đồng  3 0.6
     

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep