Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
  Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
         
TỔNG SỐ 642   11430.5  
Trong đó:        
Lào 210   3508.8  
Căm-pu-chia 105   2399.2  
Vê-nê-xu-ê-la 2   1825.1  
Liên bang Nga  17   965.8  
Pê-ru 2   448.6  
Ma-lai-xi-a  7   412.5  
Mô-dăm-bích 1   345.7  
Hoa Kỳ 79   254.3  
An-giê-ri  1   224.9  
Ôx-trây-li-a  12   127.6  
Cu Ba  2   125.5  
Ma-đa-ga-ska 1   117.4  
Irắc 1   100.0  
Xin-ga-po 42   85.5  
I-ran  1   82.1  
Hai-i-ti  2   59.9  
In-đô-nê-xi-a 7   50.1  
U-dơ-bê-ki-xtan 3   49.0  
Quần đảo Virgin thuộc Anh 4   45.7  
Tuy-ni-di  2   36.3  
CHLB Đức  11   27.9  
Công-gô 1   22.8  
My-an-ma 3   18.5  
Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 13   14.8  
CHND Trung Hoa  11   12.5  
Thái Lan 7   11.6  
Ca-mơ-run    2   10.9  
Niu-Di-lân 1   8.5  
Ăng-gô-la 6   4.5  
Hàn Quốc 18   4.1  
U-crai-na 6   3.2  
Nhật Bản 14   2.7  
Quần đảo Cay men 3   2.4  
         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep