Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo ngành kinh tế (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
  Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
         
TỔNG SỐ 642   11430.5  
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản  70   1630.3  
Khai khoáng 91   4319.0  
Công nghiệp chế biến, chế tạo 115   478.1  
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 9   1873.9  
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 2   7.9  
Xây dựng 23   30.6  
Bán buôn và bán lẻ; sử chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 122   168.9  
Vận tải, kho bãi 16   85.9  
Dịch vụ lưu trú và ăn uống 23   68.6  
Thông tin và truyền thông 30   907.6  
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 25   372.4  
Hoạt động kinh doanh bất động sản 27   162.6  
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 59   37.7  
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 11   10.3  
Giáo dục và đào tạo 3   2.1  
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 4   32.1  
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 5   1239.2  
Hoạt động khác 7   3.3  

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep