Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép năm 2011 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu
  Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
         
TỔNG SỐ 1186   15598.1  
Trong đó:        
Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 53   3460.7  
Nhật Bản 227   2622.0  
Xin-ga-po 113   2306.4  
Hàn Quốc 288   1540.2  
CHND Trung Hoa  85   757.7  
Đài Loan  69   579.0  
Quần đảo Vigin thuộc Anh 21   496.8  
Ma-lai-xi-a  23   458.3  
Lúc-xăm-bua  3   398.1  
Hà Lan  15   394.2  
Vương quốc Anh 14   334.5  
Phần Lan 2   302.1  
Hoa Kỳ 48   299.9  
Xa-moa 6   277.6  
Thuỵ Sỹ 9   269.0  
Thái Lan  36   212.4  
Ôx-trây-li-a  25   188.3  
Síp 2   144.3  
Bru-nây 11   79.5  
Quần đảo Cay men 1   69.6  
Pháp  20   62.9  
CHLB Đức 14   56.3  
Ca-na-đa  14   52.8  
Liên bang Nga 7   38.7  
         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep