Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31⁄12⁄2011)
  Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*)
         
Tổng số  13440   199078.9  
Trong đó:         
Nhật Bản 1555   24381.7  
Hàn Quốc 2960   23695.9  
Đài Loan 2223   23638.5  
Xin-ga-po 1008   22960.2  
Quần đảo Vigin thuộc Anh 503   15456.0  
Đặc khu hành chính Hồng Công (TQ) 658   11311.1  
Ma-lai-xi-a 398   11074.7  
Hoa Kỳ  609   10431.6  
Quần đảo Cay men  53   7501.8  
Thái Lan  274   5853.3  
Hà Lan  160   5817.5  
Bru-nây 123   4844.1  
Ca-na-đa  114   4666.2  
CHND Trung Hoa  833   4338.4  
Pháp  343   3020.5  
Xa-moa  90   2989.8  
Vương quốc Anh 152   2678.2  
Síp  11   2357.9  
Thuỵ Sỹ 87   1994.6  
Lúc-xăm-bua  22   1498.8  
Ôx-trây-li-a 261   1316.9  
Tây Ấn thuộc Anh 6   987.0  
Liên bang Nga  77   919.1  
CHLB Đức 177   900.2  
Đan Mạch  92   621.5  
 Phần Lan 7   335.4  
Phi-li-pin 61   302.3  
Ấn Độ  61   233.8  
Ma-ri-ti-us 34   229.2  
In-đô-nê-xi-a  30   219.7  
Bơ-mu-đa 5   211.6  
I-ta-li-a 40   191.9  
Slô-va-ki-a  4   147.9  
Quần đảo Cúc 3   142.0  
Tiểu VQ A-rập Thống nhất  4   128.4  
Quần đảo Cha-nen 15   114.4  
Ba-ha-ma  3   108.6  
Bỉ  40   106.7  
Na Uy 28   102.4  
Ba Lan  9   98.7  
Niu-di-lân 18   76.4  
Thụy Điển 28   71.7  

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep