Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được cấp giấy phép phân theo đối tác đầu tư chủ yếu (Luỹ kế các dự án còn hiệu lực đến ngày 31/12/2011)
  Số dự án Tổng vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ)(*)
TỔNG SỐ 642 11430.5
Trong đó:
Lào 210 3508.8
Căm-pu-chia 105 2399.2
Vê-nê-xu-ê-la 2 1825.1
Liên bang Nga  17 965.8
Pê-ru 2 448.6
Ma-lai-xi-a  7 412.5
Mô-dăm-bích 1 345.7
Hoa Kỳ 79 254.3
An-giê-ri  1 224.9
Ôx-trây-li-a  12 127.6
Cu Ba  2 125.5
Ma-đa-ga-ska 1 117.4
Irắc 1 100.0
Xin-ga-po 42 85.5
I-ran  1 82.1
Hai-i-ti  2 59.9
In-đô-nê-xi-a 7 50.1
U-dơ-bê-ki-xtan 3 49.0
Quần đảo Virgin thuộc Anh 4 45.7
Tuy-ni-di  2 36.3
CHLB Đức  11 27.9
Công-gô 1 22.8
My-an-ma 3 18.5
Đặc khu HC Hồng Công (TQ) 13 14.8
CHND Trung Hoa  11 12.5
Thái Lan 7 11.6
Ca-mơ-run    2 10.9
Niu-Di-lân 1 8.5
Ăng-gô-la 6 4.5
Hàn Quốc 18 4.1
U-crai-na 6 3.2
Nhật Bản 14 2.7
Quần đảo Cay men 3 2.4
         
(*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.
         
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep