Kết quả kinh doanh của ngành du lịch

 

Đơn vị tính

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOANH THU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Doanh thu của các cơ sở lưu trú

Tỷ đồng

3268,5

3860,4

5425,5

6016,6

7432,4

9932,1

11427,3

14568,1

     Doanh thu của các cơ sở lữ hành

Tỷ đồng

1190,0

2009,0

2430,4

2633,2

3302,1

4761,2

5304,7

7712,0

SỐ LƯỢT KHÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Khách do các cơ sở lưu trú phục vụ

Nghìn lượt khách

10330,0

14092,0

19610,6

20684,2

24102,2

26905,1

28107,3

35058,9

             Khách trong nước

"

7674,0

9982,0

14676,4

16497,0

18426,0

21578,5

22263,2

27023,1

             Khách quốc tế

"

2656,0

4110,0

4934,2

4187,2

5676,2

5326,6

5844,1

8035,8

     Khách do các cơ sở lữ hành phục vụ

Nghìn lượt khách

2397,8

3113,4

4669,9

3976,2

5155,2

5433,9

4897,0

4804,3

             Khách trong nước

"

939,5

1577,3

2624,5

2400,5

2914,7

3287,0

2591,7

2559,8

             Khách quốc tế

"

1359,3

1439,1

1947,6

1425,0

1644,5

1776,3

1902,3

1883,7

             Khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài

"

99,0

97,0

97,8

150,7

596,0

370,6

403,0

360,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep