Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu phân theo nước
  ĐV tính 2006 2007 2010 2011
Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá Lượng Trị giá
1. Ô tô nguyên chiếc dưới 12 chỗ ngồi Chiếc 3 199 44 442 14605 202826 35654 424380 19294 213528
Ácmênia "     2 62     2670 12578
Ai Cập "     3 22     283 23248
Ấn Độ "     5 60 877 4103 1 65
Anh " 4 557 3 150 196 10880 89 1329
Áo " 2 7     5 180 2 13
Ả-rập Xê-út " 5 43 62 845     9 152
Bahamas "     2 36     182 5654
Baren "     67 220     52 285
Bỉ "     2 120     594 25934
Các TVQ Ả-rập Thống nhất " 23 182 621 7244 144 1640 10717 51474
Canađa " 13 117 61 984 272 8147 8 940
Cô oét "     11 203     1 220
Đài Loan " 16 100 58 501 5111 51015 349 12657
Đan Mạch " 78 1 411 116 1852     2828 65141
Đức " 114 2 981 594 14002 1737 58781 30 242
Gămbia "     3 18     5 39
Gibuti "     3 21     26 133
Hà Lan " 5 23 7 157     2 75
Haiti "     7 40     1106 12425
Hàn Quốc " 979 7 377 6430 41257 19138 113261 339 884
Hồng Kông " 115 815 160 3395     1 39
Hungari           20 475 180 6505
Italia           49 1171 154 5416
Inđônêxia           43 699 20 782
Lào " 36 629 95 1869     1 146
Malaixia           2 37 4 31
Mêhicô           41 829 1 130
Mônacô "     2 66     14282 360852
Mỹ " 951 17 415 4546 103884 2747 60512 3359 139201
Nga " 143 1 560     37 430 4909 75981
Nhật Bản " 321 7 296 836 16221 4806 105086 3997 75510
Ôman " 116 1 169 602 7360 12 217 115 35795
Australia           26 490 1723 12393
Pháp " 13 121 5 31 6 67 79 9807
Philippin           27 153 20 7645
Séc " 26 88 1 10     10 2561
Slôvakia " 5 37 3 15 51 2199 35 1278
Tây Ban Nha " 1 44     2 84 16 430
Thái Lan " 9 125 11 99 153 2914 1 155
Thổ Nhĩ Kỳ " 4 124 3 98 30 635 18 96
Thụy Điển " 1 46 2 15     20891 451064
Trung Quốc " 201 1 595 251 1155 118 424 9327 127202
Ucraina "     13 205     2508 63654
Uganđa "     2 40     1836 62460
Xingapo " 18 579 16 572     1585 60573
Nước khác           4 21 1453 49681
2. Ô tô nguyên chiếc trên 12 chỗ ngồi Chiếc 850 14 655 1257 25209 415 11735 3104 34082
Hàn Quốc " 334 6 709 1058 18101 355 9985 50 19887
Nhật Bản " 8 339 102 4795 26 765 276 6747
Trung Quốc " 103 2 831 89 1676 17 673 17 5147
Bồ Đào Nha "     3 599     190 3824
Mỹ " 1 6 2 19 4 97 149 2861
Nga " 398 4 548 2 13 8 62 54 2359
Canađa           3 98 118 2186
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "     1 7     30 2051
Đan Mạch    4 178         5 1527
Đức   1 25         47 1492
5. Linh kiện điện tử và tivi; máy vi tính và LK 1000 USD   1 869 655   2958428   5208292 2 1466
Áchentina "       37   33 53 1329
Ácmênia               17 558
Ai Cập "   19   13     21 469
Ailen "   779   154   1626 31 369
Aixơlen "   290   530   16 1 325
Ấn Độ "   2 434   3286   3473 1 290
Anh "   5 811   10282   5365 1 182
Áo "   103   236   785 5 121
Ả-rập Xê-út "   593   586   98 1 90
Ăng-gô-la             10 1 76
Ba Lan "   43   4229   452 6 49
Balan               2 62
Bănglađét "           22 331388 1061468
Bêlarut "   230         152854 523463
Bỉ "   343   440   1414 43439 122944
Bồ Đào Nha "           330 28831 96876
Braxin "       33   296 17604 42442
Bru-nây - Brunei     28         10380 32558
Bungari "   255   232   5687 7306 24041
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   448   816     6238 22138
Cadăcxtan               5974 20577
Campuchia "   51   21     6130 17503
Canađa "   1 564   1861   2514 5817 16792
Chi Lê "       11   1047 5029 16040
Cô oét "             5002 13669
Cô-gô             19 3679 13441
Cộng hoà Trung phi - Central African Republic     49         2951 9518
Cốt-đi-voa (Bờ biển Ngà) - Cote d'Ivoire     996         2741 9195
Cốtxta Rica "       20   15747 1859 8595
Cốt-xta Ri-ca - Costa Rica     47         1692 6811
Croatia "       33   18 1932 5664
Đài Loan "   105 333   145323   256360 1700 5011
Đan Mạch "   428   8620   3235 1780 4157
Đảo Cocos               2077 3620
Đảo Mariana Bắc "             2004 3119
Đôminica "       11     652 3039
Đức "   21 405   33753   19117 900 2680
Et-xtô-ni-a - Estonia     18         1398 2583
Ex-xan-va-đo             140 704 2227
Faroe Islands "       53     515 1893
Gióc-đa-ni - Jordan     353         588 1750
Goatêmala "       44     752 1723
Guy-a-na             15 387 1681
Grudia "       224     406 1464
Hà Lan "   1 961   4381   2909 551 1381
Haiti "             254 1228
Hàn Quốc "   76 370   136787   915465 300 1111
Hồng Kông "   157 004   251637   18624 766 1066
Hungari "   205   901   3381 379 539
Hungari "             242 531
Hy Lạp "             243 421
Inđônêxia "   71 409   102130   79708 152 407
Iran "       11   507 117 341
Italia "   2 309   3679   15055 85 335
Ixraen "   3 746   7100   9548 165 327
Jamaica "       16     108 287
Kênia "       98     94 231
Kiếcgikitxtan "             22 201
Lào "   48   241     51 128
Lat-vi-a             27 35 109
Libêria               9 61
Litva "             4 40
Lúcxămbua "       947     1 10
Malaixia "   72 058   164052   351930 4483 15504
Malauy               10667683 9878106
Mali "       38     4393789 3891515
Manđivơ "             1389435 1357390
Manta "             1318728 1299990
Marốc "       24   785 1149827 1120800
Mêhicô "   4 041   4449   12271 795765 745455
Mianma "       1270   80 739604 706247
Mônacô "       10     459582 351073
Mỹ "   60 752   95359   180177 214697 194486
Na Uy "   41   197   1004 116231 106723
Nam Phi     41   51   111 34953 35770
Namibia "   10   89     28412 30740
Nga "   1 426   491   6648 16245 15840
Nhật Bản "   496 659   552969     10184 11757
Niuzilân "   123   1375   224 338 625
Ôxtraylia "   2 518   1545   1280 9894 9695
Pakitxtan "             2915461 2955534
Pa-kít-xtan - Pakistan     112         1342768 1383149
Panama "   54   72     738597 737479
Phần Lan "   317   230   411 536182 535496
Pháp "   5 204   10627   12293 205765 204122
Philippin "   2 401   2392   57020 34953 35770
Puec tô ri cô             566 33753 34759
Rumani             29 23443 24758
Séc "       91   465 963696 976964
Séc - Czech Republic     31         675940 684812
Slôvenia "       73   24 156603 153159
Slôvekia             131 75138 78467
Tajikítxtan "             15003 17263
Tân Calêđôni               16245 15840
Tây Ban Nha "   440   2785   1648 14245 15041
Thái Lan "   33 097   47701   97942 10184 11757
Thổ Nhĩ Kỳ "       89   121 338 625
Thụy Điển "   1 724   3776   1312 1470327 950859
Thụy Sĩ "   1 580   9419   13692 1215824 788357
Tôgô             12293 249209 158785
Tôkêlau "             5274 3707
Tuy-ni-di             332 20 10
Trung Quốc "   213 950   484643   1359057 5311273 4978629
Ucraina "   704   1032   1762 1678594 1566850
Uganđa "       120     650815 619895
Uruguay             56 613365 584864
Xanh Hêlen               319105 583640
Xênêgan "           17 214697 194486
Xêra Lêôn "       18     101228 89461
Xingapo "   517 554   773667   211341 176620 157529
Xrilanca               437023 411056
Xu-đăng - Sudan     18         14167 15699
Xurinam "             795765 745455
Xy-ri - Syrian Arab     59         9894 9695
Nước khác "   70   80880   922918   10852
6. Xăng dầu Tấn 11 224 555 5 969 486 13195397 8005298 9852812 6441282   8053
Áchentina                 1194
Adecbaigian "     15 12       725
Ai Cập "               261
Áo           14 32   209
Ấn Độ " 7 118 2 672 4211 4548 8298 9508   191
Anh "     43 118 197 518   146
Ả-rập Xê-út "     23 23       29
Bahamas                 19
Ba Lan           497 572   11
Baren                 14
Belizơ "             2555997 4763144
Bỉ "     1827 2164 309 885    
Bồ Đào Nha           244 204    
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "     560 505 13197 10263    
Campuchia "             89 80
Canađa "     101 259 130 379    
Chi Lê "     35 36     71679 112629
Cô oét " 221 151 124 016     489966 337764    
Cộng hòa Trung Phi                  
Đài Loan " 1 695 832 906 900 2805659 1864553 1145545 799477 2137 6168
Đan Mạch           4 55 2204 4011
Đức "     420 1357 814 1934 490520 701217
Ecuado           8 15    
Grudia           12938 9990    
Hà Lan "     276 635 327 578    
Hàn Quốc " 912 071 518 592 1266297 769389 1138464 777428 3719 11980
Hồng Kông, Trung Quốc " 54 273 29 770 29834 16434 34710 18791 35 139
Hy Lạp "     1645 1298     7803 12393
Inđônêxia " 4 595 1 704 22762 8589 254 293 278 433
Iran "     3940 2913 19 12    
Italia "     41 110 229 581 69533 101192
Malaixia " 329 357 125 066 247486 146258 654783 325547    
Mê hi cô           4 13    
Mô-ri-tuyt           39 40 22 18
Mỹ "     2508 2302 7261 11215 1556 7370
Nam Phi "     26 28        
Na Uy           5 12 12828 18200
Nga " 206 064 128 793 264916 163353 276894 181234    
Nhật Bản " 9 980 6 201 201890 149346 75707 69275    
Ôxtrâylia "     26975 22336 6289 5240    
Pháp "     109 211 841 2182    
Phần Lan           517 474 371742 759902
Philippin "     4862 3062 84 188 78 509
Slôvenia "     300 162        
Tây Ban Nha "     76 140 52 233    
Thái Lan " 532 960 306 444 617649 436340 871373 613754    
Thổ Nhĩ Kỳ           5 39    
Thụy Điển "     930 1011 4174 5622 10479 42954
Thụy Sĩ "     6 12 22 46    
Trung Quốc " 951 007 555 327 736002 473548 1531368 1069841 1 20
Ucraina "         58 94    
U-zơ-bê-ki-xtan           782 773 2819 10036
Xênêgan               442040 848691
Xingapo " 6 300 147 3 264 003 6953969 3934202 3575743 2185670    
Nước khác "     4 45 629 509 8655 17858
6a. Nhiên liệu máy bay Tấn 458 145 305 030 515774 367490 832857 609891 248 372
Xingapo " 256 830 168 098 234080 166894 102763 71930 8 49
Trung Quốc " 154 591 103 834 197188 141778 544461 398560 31153 52409
Thái Lan " 31 264 20 792 40862 30100 172695 129413 446 611
Malaixia "     28732 19533        
Nhật Bản "     14020 8417     606 740
Nga " 15 460 12 306 891 768     3671 10233
Ucraina "             75 101
Hà Lan "                
Hồng Kông "                
Ôxtrâylia "                
Grudia           12938 9988    
Cô oét "                
Hàn Quốc               8 46
6b. Xăng  Tấn 2 821 555 1 693 631 3298629 2262681 1995196 1418245 97 228
Xingapo " 1 651 467 1 042 835 1815704 1255114 729828 509695    
Đài Loan " 473 898 256 001 981536 697095 562351 410487 135736 247903
Trung Quốc " 571 448 319 783 440677 272068 369756 268704    
Hồng Kông, Trung Quốc " 29 194 16 536 29067 15678        
Thái Lan " 14 931 10 487 13132 9723     28 174
Nhật Bản "     9916 6567     84400 200815
Nga " 4 250 2 720 8597 6437        
Belizơ "             700 714
Hàn Quốc " 61 266 36 551     333261 229360 223 339
Inđônêxia "                
Malaixia " 15 102 8 719         966 3386
Mỹ "             118242 317694
Philippin "                
Hà Lan "             35 55
Pháp "             208 405
Đức "             15148 23656
Campuchia               3919 7201
Cô oét               746 1096
6c. Dầu hỏa Tấn 233 152 143 852 251220 161809        
Thái Lan " 144 113 84 983 152522 98554     3266 10081
Xingapo " 79 060 52 667 63654 41528     1918 9120
Nhật Bản " 9 980 6 201 28070 17994     14982 23495
Đài Loan "     4472 1923     30177 43429
Malaixia "     2502 1809     6 22
Trung Quốc "                
Hồng Kông "             2 12
Iran               90 150
Hàn Quốc                  
Cô oét                  
Pháp                  
Bahamas           7   8349 21706
Baren               266275 463050
Belizơ               295 545
6d. Diesel Tấn 5 671 517 3 186 572 6460943 4085713 4939810 3253743 1249 3605
Xingapo " 2 609 381 1 467 948 2454560 1520131 138452 907909 304 1812
Đài Loan " 1 190 432 639 356 1741236 1107891 537026 340557    
Hàn Quốc " 850 805 482 040 1258317 761809 773205 511823    
Thái Lan " 294 695 172 907 386400 281331 653151 443416 161655 338989
Nga " 186 354 113 766 255129 155551 267415 172017    
Nhật Bản "     148641 113128 62451 42386 99 163
Malaixia " 68 652 41 594 94509 67914 123808 82065    
Trung Quốc " 224 969 131 710 90377 52666 613823 397342    
Ôxtrâylia "     26962 22290        
Philippin "     4812 3002        
Cô oét " 221 151 124 016     489966 337764    
Hồng Kông " 25 079 13 234     34408 18443 33 58
Ấn Độ "             149887 292009
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "             109 152
Inđônêxia "             361 326
Mỹ "                
Iran               564 775
Cộng hòa Trung Phi                  
Xênêgan               18594 28600
Thụy Sĩ                 246309
Ai Cập                 38366
Ả-rập Xê-út                 51226
Italia                 39743
Áchentina                 43515
Baren                 25639
Nước khác           30 22   2664
6e. Mazut Tấn 2 012 437 623 190 2338159 842122 1765595 807511   7932
Xingapo " 1 675 660 515 244 2189337 779270 1235759 565567   1144
Malaixia " 245 603 74 752 116257 51444 529778 241911   2235
Inđônêxia " 4 595 1 704 20999 7128       850
Thái Lan " 47 958 17 275 11565 4281       4787
Trung Quốc "               375
Đài Loan " 31 502 11 543           2400
Ấn Độ " 7 118 2 672           3093
Philippin "               462
Nhật Bản "         17 13   843
Hàn Quốc           26 11   12100
Mỹ                  
Các TVQ Ả-rập Thống nhất                  
Nước khác           15 9    
6f. Xăng loại khác Tấn               7387
Philippin "               400
Xingapo "               358
Đài Loan "               790
Nhật Bản "               46072
Inđônêxia "               44322
Ôxtrâylia "               993
Trung Quốc "               751
Hồng Kông Trung Quốc "               6
Hàn Quốc "               54180
Thái Lan "               14342
Mỹ "               6340
Đức "               6106
Nga "               4595
Iran "               4379
Ấn Độ "               4026
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "               3583
Xingapo "               2056
7. Phân bón Tấn 3 107 060 696 135 2800060 1001604       1681
Trung Quốc " 1 270 913 306 151 2032617 589184       1109
Bêlarut " 28 430 6 004 217473 55734       1095
Nga " 298 754 53 396 271430 55703       1089
Philippin " 172 176 45 547 168766 48923       1034
Israen " 3 483 11 244 166090 44080       1010
Nhật Bản " 281 508 32 024 288274 43496       520
Canađa " 145 356 32 239 150767 40739       300
Hàn Quốc " 139 898 31 631 140933 34560       145
Xingapo " 111 016 22 381 93312 26588       134
Đài Loan " 100 591 12 064 127466 18384       113
Malaixia " 22 067 6 021 38733 11724       102
Hồng Kông Trung Quốc " 9 996 2 383 21403 5219       95
Mỹ " 18 443 6 423 10325 4769       52
Bỉ " 4 572 1 776 8809 3476       49
Pháp "     6182 3000       44
Thái Lan " 1 198 590 14778 2725       41
Ucraina " 129 083 29 852 11076 2394       27
Quata " 48 057 12 083 5000 1525       21
Anh " 589 1 169 676 1378       14
Ấn Độ " 1 251 232 3701 1076       55
Ôxtrâylia " 23 321 7 220 3528 1048       2717067
Na Uy " 9 224 1 914 3341 1009       1769
Thụy Sĩ " 86 353 18 458 6097 978        
Đức " 182 155 2064 822        
Jócđani " 53 265 15 819 1632 787       3563
Hà Lan " 451 327 1010 558       685
Inđônêxia " 1 474 223 2588 424        
Tây Ban Nha " 41 81 197 402       59491
Chi Lê "     648 307       5874
Nam Phi " 1 248 380 840 264       612
Ailen "     21 134       5922
Braxin " 33 61 36 63       1320
Rumani "     126 38       2392
Bồ Đào Nha " 115 39 92 32        
Italia " 2 219 615 10 21        
Các TVQ Ả-rập Thống nhất " 550 121           52133
Bănglađét " 25 750 6 279            
Ả-rập Xê-út "               7791
Tuynidi " 33 100 9 653           9113
Ba Lan " 42 17           10212
Các nước khác " 714 76 121 39       1189
Baren " 15 755 3 813           250
Cô oét " 40 994 10 996            
Gibranta " 4 700 1 443            
Libi " 19 769 5 150           2365
Uzơ-bê-kít-xtan " 378 84           424
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà)                 1061
Mali                  
Aixơlen                  
Đan Mạch                  
Phần Lan                  
Iran "               451742
Pakixtan                 420
Grudia                  
Đôminica "                
8. Sắt thép Tấn 5 666 954 3 006 314 8115498 5200271 9082000 6164606   32904
Áchentina "     575 345 521 548   1500
Ácmênia           49 59    
Ai Cập " 2 939 1 285            
Ai len "         57 121    
Aixơlen "                
Ấn Độ " 51 788 44 455 51223 61421 15353 23637    
Anbani                 56462
Angiêri "               267273
Anh " 1 264 598 1310 1236 1398 1292    
Áo " 126 288 67 323 10192 8540   3164
Ả-rập Xê-út " 2 718 1 077 2256 1712 1019 806   2385
Aruba                 19
Ba Lan " 417 531 16 81 24278 11058   121277
Bănglađét "     5172 4171 7044 6092    
Bêlarut "         10021 4621   2514
Be-li-zơ - Belize   55 50            
Bỉ " 13 915 10 408 23292 28227 21080 13080   136
Bồ Đào Nha - Portugal   33 105     55 29   9408
Braxin " 3 167 4 632 4058 5642 44978 24564   3188
Brun-đi - Burundi   10 13           65
Bungari "     2858 1502 95 92    
Các TVQ Ả-rập Thống nhất " 97 139            
Các TVQ ả-rập Thống nhất - United Arab Emirates           137 166    
Cadăcxtan " 36 579 15 172 50712 26928 43487 22976    
Cam-pu-chia - Cambodia   85 51     11 33   142338
Canađa " 1 602 1 107 6518 2806 48540 25681    
Chi Lê           462 506    
Cộng hoà Trung Phi - Central african republic   1 224 416            
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà)                 1457
Croatia "     186 187        
Đài Loan " 390 489 276 409 748716 586197 802429 670311   112388
Đan Mạch " 836 453 969 1639 196 236   2253
Đảo Cúc "               5455
Đảo Nam Georgia và Nam Sandwich "                
Đô-mi-ni-ca - Dominica   20 15           6348
Đông Timo "               229528
Đức " 13 884 11 252 10440 15378 28642 22406    
Ê-cua-đo - Ecuador   518 163           10109
Êtiôpy                 49
Gru-di-a - Georgia   109 46            
Hà Lan " 14 456 7 220 17953 13434 6726 4989   53
Hàn Quốc " 280 876 219 941 335333 293306 1647558 1244897    
Hồng Kông Trung Quốc " 53 810 25 153 20735 16603 896 2027   1443
Hungari "     20 15 118 96   19998
Hy Lạp " 72 27 135 119 64 151   721
I ran " 6 020 2 383           5923
Inđônêxia " 80 984 65 985 78498 70280 41521 36946   48
Italia " 5 961 2 389 2001 2102 6386 6532   1803
I-xra-en - Israel   39 27     29 30    
Jamaica "         33 52   112
Jócđani                 449
Kênia           10 12    
Kiếcgikitxtan                  
Latvia                 7550
Lechtenxten                 243972
Lúcxămbua "     8 14 1443 1586   3922
Malaixia " 80 732 45 785 623360 375958 657789 383787   1152
Man-ta - Malta   37 53           4687
Mêhicô " 195 303 5064 4357 5195 4980    
Mianma "     49 194 848 708   1325
Môdămbic "     87 144       664778
Môrituyt                 1170
Mỹ " 25 630 17 689 49536 31393 33618 27158    
Na Uy "     158 120 51 96    
Nam Phi " 17 791 10 359 12523 14269 33027 24548    
Namibia "     2503 2872        
Nga " 330 042 142 585 297854 179313 859431 479349    
Nhật Bản " 804 757 493 286 1015937 681911 176022 1241960   85886
Niuzilân " 7 894 2 808 15366 6685 5328 2429    
Ôxtrâylia " 48 816 25 069 106674 62203 100296 62732    
Panama                  
Phần Lan " 1 225 2 359 1255 4842 2059 5798    
Pháp " 6 550 5 185 5726 9675 4500 7206    
Philippin " 76 252 46 566 57990 38617 7931 4344   41869
Quata " 24 28 150 62     745577 672734
Rumani " 443 949 78 337 52 65 310841 286131
Séc " 56 38 35 44 609 619 131772 119218
Slô-va-ki-a - Slovakia   134 122     2 51 111914 100411
Slôvenia "     23 44     9274 8839
Tatgikixtan           43 60 74891 66942
Tatgikixtan               44426 38075
Tây Ban Nha " 2 995 4 654 2140 5109 18353 18742 1338 1285
Thái Lan " 148 174 98 160 307490 200937 246705 163433 36302 29045
Thổ Nhĩ Kỳ " 1 873 955 511 328 46405 21507 2526 2419
Thụy Điển " 7 878 3 800 4080 2090 5003 4461 1635 1607
Thụy Sĩ " 11 795 5 347 9017 3925 754 449 1211 1203
Trung Quốc " 2 961 235 1 317 550 4163616 2374437 2465893 1522026    
Tri-ni-đát và Tô-ba-gô - Trinidad and Tobago           79 339 3 11
Ucraina " 98 782 39 298 4393 3351 23685 12863 48 141
Uganđa "     484 257        
Xaotômê và Prinxipê "                
Xêra Lêôn "                
Xingapo " 69 533 51 538 66019 62828 39075 33601 19396 17407
Xoa-đi-len           10 50   184436
Xu đăng                 70238
Xurinam                 36661
Xy ri                 20332
Các nước khác " 19 34 8 13 14409 7073   16376
9. Hóa chất 1000 USD   1 121 820   1527868   2137381   205
Áchentina "   28   17   1844    
Ácmênia "       33       11242
Ai Cập "           2734   11211
Ailen "   3 760   3052   782   3427
Aixơlen "   189       47   115
Ấn Độ "   24 960   34773   51487   4571
Angtigoa và Bácbuđa                  
Anh "   5 718   3800   3847   233
Áo "   333   239   975   147
Ả-rập Xê-út "   1 695   962   4321   21
Aruba                 371
Ba Lan "   112       1036   1362
Bănglađét "       33   8304   162
Bê nanh                 592
Belizơ "               118
Bỉ "   5 463   11158   51872   309
Bồ Đào Nha "   51           1076
Braxin "   293   387   1230    
Brunây             7924   692
Bungari "   1 534   78   690    
Bu-tan - Bhutan     33            
Các nước khác "   126   239       32
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   1 187   1961   57   52
Cadăcxtan "               31
Campuchia "       22       373
Canađa "   445   413   838   7873784
Chi Lê "   554   157   616   2282688
Cô oét "               1935904
Côlômbia "           27   1122823
Cộng hòa Trung Phi "       11       494318
Cốt đi voa                 419999
Croatia             253   402505
Cuba "       55   38   311153
Đài Loan "   261 078   402709   406408   187284
Dămbia             23   181137
Đan Mạch "   343   440   369   132569
Đôminica                 97834
Đông Timo "       23       48411
Đức "   17 825   22398   29748   37637
Etxtônia "   223   386   1762   23933
Etxtônia                 17638
Gămbia                 16690
Gana                 16538
Grudia "       28       15960
Hà Lan "   6 407   7752   9781   15286
Hàn Quốc "   71 907   93387   209999   11692
Honđurat "               7165
Hồng Kông Trung Quốc "   11 221   20873   2204   7081
Hungari "   927   690   3491   6581
Hy Lạp "           36   5786
Inđônêxia "   51 096   58458   85565   5434
Iran "   629   482   76   4898
Israen "   851   1903   2100   4117
Italia "   3 541   4835   7012   3549
Jamaica "       18   157   3141
Jócđani "       58   21   2654
Kênia "   279   1030   1777   2608
Kiếcgikitxtan                 1804
Lào "   644   254   51   1734
Latvia "               1514
Litva                 1388
Lúcxămbua                 1196
Malaixia "   67 889   109964   147050   1086
Mali "   22   17       889
Man-đi-vơ - Maldives     54           884
Man-ta - Malta     20           867
Marốc "       21   29   837
Mêhicô "   249   612   606   808
Mianma "               760
Mônacô                 616
Mỹ "   37 716   30027       602
Na Uy "   928   1271   2013   471
Nam Phi "   335   431   3664   436
Nêpan "       23       354
Nga "   1 794   1549   2981   338
Nhật Bản "   123 792   126348   175370   204
Ni giê                 132
Nicaragoa                 71
Nigiê                 71
Niuzilân "   39   13       59
Niuzilân                 59
Ô-man - Oman     29           54
Ôxtrâylia "   6 898   8600   10593   51
Pakixtan             35   48
Panama "       44       39
Pêru     390   353   150   21
Phần Lan "   756   622   1307   14
Pháp "   9 678   11581   17201   31389
Philippin "   1 552   1358   519 2431430 814222
Puec tô ri cô               2180247 717620
Quata "   15       5405 209929 82296
Ruanđa "             12907 5676
Rumani "       53   60 11093 3717
Séc "   117   135   253 12995 3661
Slôvakia "   362   30   1669 2194 578
Slôvenia "   26   60   371 1068 348
Tây Ban Nha "   2 322   2558   5773 494 146
Thái Lan "   38 559   49837   182485 359 107
Thổ Nhĩ Kỳ "   1 710   2684   1895 26 8
Thụy Điển "   348   1134   1182 157 66
Thụy Sĩ "   1 106   1187   3417   2682300
Triniđát và Tôbagô                  
Trung Quốc "   221 297   320125   519364    
Tuynidi "       361   733    
Ucraina "   64   69   691   520
U-zơ-bê-ki-xtan             37    
Vênêzuêla                 6132
Xanh Hêlen "                
Xoa-đi-len             42    
Xaotômê và Prinxipê                  
Xênêgan "       13        
Xêra Lêôn "   100       34    
Xingapo "   130 123   183680   68092   442
Xô-ma-li - Somalia     23           1303
Xrilanca                  
Xu đăng "   27            
Xurinam "   27            
Nước khác             3396   1630
10. Chất dẻo Tấn 1 365 023 1 886 165 1668719 2528686 2388768 3780354    
Áchentina " 50 56 429 533       27
Ácmênia "     382 556       802
Adecbaigian                 45158
Ai Cập           62 55   92
Ailen " 2 13 2 30 77 69   5223
Aixơlen "     75 90        
Ấn Độ " 55 281 65 311 56153 74595 41505 55352    
Anbani " 25 28           201
Anh " 1 894 3 771 624 1938 2384 7284   746886
Áo " 1 035 2 220 972 2623 3134 4278    
Ả-rập Xê-út " 74 640 90 145 76160 99868 436810 545091   729
Aruba                 3302
Ba Lan - Poland   393 535            
Bănglađét                 112
Bỉ " 6 486 10 555 5826 10728 6180 13436    
Bồ Đào Nha "     17 38 25 41   4273
Braxin " 2 401 3 251 1636 2278 3051 5037   94
Brunây           7 23   94
Bungari " 58 62     99 135   52
Các TVQ Ả-rập Thống nhất " 11 684 14 469 15062 21089 19492 25288   18
Cadăcxtan " 27 41 40 64 102 133   15585
Camơrun "     19 17       1326
Campuchia " 34 48           9439
Canađa " 966 1 214 3529 4659 5711 8314   53
Chi Lê "     13 38 96 123    
Cô oét " 3 985 4 778 8403 10967 14009 17375   256
Côlômbia "                
Công gô "     11 25       30895
Cộng hòa Trung Phi           50 63    
Cốt-đi-voa (Bờ biển Ngà) - Cote d'Ivoire   99 13           105
Đài Loan " 231 246 328 937 294269 460066 367420 617073   1203
Đan Mạch " 30 186 158 466 75 622   1945
Đảo Nam Georgia và Nam Sandwich                 427
Đôminica                 48
Đông Timo                  
Đông Timo "                
Đức " 8 595 22 559 7790 24144 12425 40168    
Ê-cua-đo - Ecuador           6 62   585
Grudia " 10 39 87 256       3472
Hà Lan " 3 005 8 378 3653 10779 4021 10506    
Hàn Quốc " 177 350 258 036 224293 350711 437655 617073   9746
Hônđurát                 1724
Hồng Kông Trung Quốc " 37 855 49 887 47138 72213 13289 21256    
Hungari           1661 2138    
Hy Lạp "               1780995
Inđônêxia " 19 646 23 763 25330 34389 31009 43923    
Irac           417 529    
Iran " 5 489 6 628 3012 3842 24823 42522   489
Israen " 1 158 1 231 381 485 96 186    
Italia " 2 769 6 312 2973 7124 4645 11532   1223
Ja-mai-ca           6 15    
Jócđani "     96 122        
Kênia                  
Kênia           42 55   2694
Lào           96 123   326956
Li-bê-ri-a - Liberia   18 26           332
Litva                 8641
Lúcxămbua " 48 50 32 33 84 229   915
Macao "     48 91       637
Malaixia " 93 183 118 367 116774 168226 121717 186106   78
Mali "     58 106       876
Ma-rốc - Marocco   17 26           63
Mêhicô " 1 857 2 313 200 263 344 459   368
Mianma " 2 10 18 29 101 158    
Mỹ " 68 450 86 455 91734 124301 80836 141275   178
Na Uy " 233 404 100 197 411 1055   173
Nam Phi " 157 208 372 500 112 163    
Nauru                 613
Nga " 138 482 269 737 2122 3687   26042
Nhật Bản " 69 685 127 834 89367 174350 138965 308885   2913
Ni giê                 50437
Nigiêria "     245 298        
Niuzilân " 57 120 28 76 425 777   3168
Ôman "     1163 1551 5971 7429   30
Ôxtrâylia " 1 185 2 189 4508 6574 7350 11744   15499
Pakitxtan " 6 12     496 584   41
Pa-na-ma - Panama   17 41           2315
Phần Lan " 2 029 2 962 258 488 1192 2566   39263
Pháp " 1 504 3 623 1581 4582 2374 9581   789
Philippin " 1 559 2 192 6446 9029 29041 37630   28
Quata " 6 114 7 352 3253 4667 14029 18560   2998
Rumani                 6621
Sát                 256
Séc " 23 38 25 39       22361
Slôvakia "               498
Slôvenia " 54 69 102 140 33 44   17
Tanzania           100 138   325
Ta-ji-ki-xtan           44 69   23
Tây Ban Nha " 644 1 025 1229 2236 6210 15170   7957
Thái Lan " 222 432 286 047 235519 328232 256570 369036   1965
Thổ Nhĩ Kỳ "     51 78 455 649   1240
Thụy Điển " 2 531 4 314 1589 2864 1101 2719   77
Thụy Sĩ " 73 247 543 1001 311 1188    
Tô gô                 6025
Triniđát và Tôbagô "               12407
Trung Quốc " 46 739 64 406 65906 98196 115566 221740   132
Tuynidi "               17840
Ucraina " 165 206 239 331 670 902   3972
Uganđa "     81 102       66172
Uzbêkistan "     17 22       1091
Vênêzuêla                 275
XaMoa "     25 32       21318
Xênêgan "               161166
Xê-ra Lê-ôn - Sierra Leon   10 73     50 68   75211
Xingapo " 199 447 271 955 267696 403760       64
Xingapo           157532 258794   23699
Xoa đi len           12 131   9008
Xrilanca " 60 44 371 274 333 281   29847
Xu đăng " 4 11           4241
Xy ri           324 380   9511
Y-ê-men - Yemen   50 67           580
Các nước khác " 320 528 338 550 3389 5325   2373
11. Bông xơ Tấn 183 578 221 842 211037 268044 357062 673516   27
ác-hen-ti-na - Argentina   154 139     2983 4400   377
Adecbaigian "               495
Ai Cập "                
Ai-xơ-len           73 147   501
Ấn Độ " 32 051 37 318 32160 39775 65916 120377   844
Ăng gô la                 101
Anh " 8 747 10 842 6291 8082 299 590   99
Áo " 44 35            
ả-rập Xê-út - Saudi Arabia   92 95            
Bác ba đót "               2025
Belizơ                 724
Bênanh " 1 265 1 639 2895 3802 8113 14647   32
Bỉ " 3 730 4 635 1197 1525 9 65   505
Braxin " 2 950 3 956 5287 7114 12955 23744   112
Bu-run-đi           717 1411    
Buốc ki na fa xô " 1 740 2 193     7523 14548   99
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "     504 560 380 641   169
Cadăcxtan " 49 71 1348 1981 420 654    
Camơrun " 1 023 1 307 2253 3205 5725 11138   51
Campuchia           70 127    
Canađa " 374 233 650 477 160 336   474
Cộng hòa Trung Phi "     300 393       639051
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà) " 3 307 4 229     14893 26597    
Cốtxta Rica "     5825 7813        
Đài Loan " 4 347 4 765 15390 18797 316 518    
Dămbia " 1 124 1 461     2586 5021   31
Dimbabue " 356 462     2914 6087    
Đức " 1 123 925 1493 1555 463 487   1425
Êtiopy                 13471
Gămbia                 1135
Gana " 1 651 2 035     113 202   38
Ghinê                 1296
Ghinê                  
Gibranta "               69
Hà Lan           42 43   1949
Hàn Quốc " 1 424 2 059 2004 3136 462 850   11
Hồng Kông Trung Quốc " 563 714 41 55 10 103   4861
Hy Lạp                  
I rắc                  
Inđônêxia " 2 547 2 148 3846 3798 2190 2622   35
Iran " 1 760 2 299 1596 2202        
Italia " 709 696 913 824 695 665   6117
Lào "     102 147       262
Latvia " 49 71 714 1025        
Malaixia " 28 24 54 48 844 1353   10
Malauy           1443 2628   4637
Mali " 13 571 17 403 11685 15695 12955 23744   374
Man-đi-vơ - Maldives   100 131            
Mêhicô " 3 487 4 318 2897 3813 1067 814   22789
Mianma "         255 511    
Môdămbic " 828 1 050 1255 1631 2775 5220    
Mỹ " 40 536 48 283 64342 81909 126776 254237   3154
Nam Phi " 1 176 1 518 1188 1664 617 1283   89366
Namibia " 90 71 119 87        
Nga                 25
Nhật Bản " 571 613 1215 1575 4 67   122
Nigiêria " 1 890 2 163 2544 3102 4713 8378    
Niuzilân                 4713
Ôxtrâylia " 3 267 4 663 2038 2839 9994 17010    
Pakixtan " 4 043 4 127 2147 2268 11312 19093   5417
Paraguay " 133 90 199 133 754 1306   36
Pháp " 11 191 13 438 3016 3730 2609 4447    
Sát           3506 7453    
Tanzania " 6 054 7 564 1636 2237 25018 45033    
Tatgikixtan " 391 462 102 118        
Tây Ban Nha - Spain   100 138     786 1872   12622
Tây Sahara                  
Tây Sahara                 136
Thái Lan " 304 454 252 359 128 333   78310
Thổ Nhĩ Kỳ " 933 898 829 605 25 43   5152
Thụy Điển " 168 206 400 516 72 161    
Thụy Sĩ " 11 888 14 784 14515 19074 2278 3867   4781
Tôgô " 1 419 1 848 790 1091 2096 4115    
Tri-ni-đát và Tô-ba-gô - Trinidad and Tobago   101 122           231626
Trung Quốc " 562 886 3292 3695 251 1015   1400
Tuốc mênia " 483 672     4538 8361    
Ucraina                  
Uganđa " 95 126 200 238 639 1796   2274
Uzbêkistan " 1 429 1 879 2236 3063 2494 5187   7461
Xênêgan " 748 996 876 1161 1704 3154   406
Xingapo " 6 336 7 994 3393 4463 2184 4165   69
Xoa đi len           295 605   219
Xrilanca " 70 58           472
Xu đăng                  
Xy ri "     130 90        
Các nước khác " 246 326 4876 6576 1096 1811   166
12. Thuốc trừ sâu và nguyên liệu 1000 USD   219 426   401101   575719   13450
Adecbaigian                  
Ác-mê-ni-a             47   13637
Ai Len "           283   127
Aixơlen             24   94135
Ấn Độ "   25 066   37240   55444   1015
Anh "   1 165   1835   32589   90
Áo "   31       1471    
Ba Lan "   96   965   1112   9523
Belizơ "                
Bỉ "   1 229   3046   4229   635
Braxin "   774   742   884   668079
Bungari "   926   981   2775   299715
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   17   105       4461
Canađa             10   5141
Chi Lê             161   20156
Côlômbia "   121   342   6086    
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà) "       314        
Đài Loan "   2 269   3298   3166   17
Đan Mạch "   73   19   73   290
Đức "   6 371   19034   31137   64
Grudia "               258
Hà Lan "   1 209   1389   310   1109
Hàn Quốc "   8 062   12114   27051   101291
Hồng Kông Trung Quốc "   1 252   1130   173   6201
Hungari "   34           48
Hy Lạp "   94           218916
I ran "               982
Inđônêxia "   4 399   10675   18448   2054
Israen "   1 519   2247   2200   812
Italia "   983   382   623    
Lechtenxten                  
Malaixia "   3 940   8419   4669   278
Man đi vơ "   122           76
Mêhicô "   676   912   1087   103
Mỹ "   8 732   6297   7467   683
Na Uy "   88   800   3292   43
Nam Phi "           25   40
Nam Phi                 34
Nhật Bản "   16 156   24295   24894   4045
Ôxtrâylia "   471   785   1299   156
Pêru "       24   63   826
Pháp "   1 772   2201   17025   20
Philippin "   60   11   18    
Sát             46    
Séc "       89   790   259
Tây Ban Nha "   99   49   216   1055336
Thái Lan "   4 225   12222   36277    
Thụy Điển "       10   342   29786
Thụy Sĩ "   389   953   27627   179
Trung Quốc "   83 063   172732   234422   1424
Uganđa "       46        
Xê ra Lê ôn "                
Xingapo "   43 942   75343   27805    
Các nước khác "   2   54   95   11292
13. Clanhke Tấn 3 615 458 110 104 3812360 118789 2258658 86537    
Thái Lan " 2 954 589 87 937 3482030 106287 1981151 73924   309
Thụy Sĩ " 11 503 443 79409 3290       11
Đài Loan " 42 400 1 520 67700 2568 100200 4058    
Nhật Bản " 78 800 2 648 66465 2329 17147 583    
Inđônêxia " 21 661 794 70432 2297 110 131    
Trung Quốc " 480 827 15 806 39632 1743 112944 5224   60647
Philippin " 23 657 775 6691 274        
Hàn Quốc "         26070 1199   15
Malaixia " 2 021 182     20046 1418    
Xingapo "                
Ấn Độ "               165107
14. Giấy các loại 1000 USD   497 770   623467       62
Inđônêxia "   80 568   115281       9466
Thái Lan "   74 015   100707       514
Xingapo "   79 640   93346        
Đài Loan "   76 509   91297       226567
Trung Quốc "   31 565   54445       705
Hàn Quốc "   44 884   38626       2085
Nhật Bản "   25 986   31944       810
Philippin "   14 589   20193        
Mỹ "   9 995   12532        
Ấn Độ "   13 391   10230        
Malaixia "   6 885   10127       2300
Đức "   5 121   8341       17
Áo "   8 988   7769        
Hồng Kông Trung Quốc "   5 154   6878        
Hà Lan "   3 859   3541        
Phần Lan "   3 081   2994        
Nga "   2 642   2410       69017
Italia "   1 103   2165       1779
Pháp "   813   1656        
Niuzilân "   1 268   1574       28738
Ôxtrâylia "   1 412   1335       500
Canađa "   852   1261       41849
Tanzania "       848        
Na Uy "   23   734       494
Bỉ "   2 034   678       46593
Thụy Điển "   966   603       67748
Macao "   60   408       1259
Anh "   789   396       55
Braxin "   219   221        
Tây Ban Nha "   120   185       400
Thụy Sĩ "   138   139       12
Grudia "       111       16403
Nam Phi "   57   94       758
Ba Lan "   170   62       12422
Ucraina "       40        
Israen "       13       327
Séc "   19           1306
Thổ Nhĩ Kỳ "               214196
Ả-rập Xê-út "   55            
Campuchia "               177
Đan Mạch "   34           11548
Bồ Đào Nha - Portugal     480           14987
Gióc-đa-ni - Jordan     35           8371
Hai-ti - Haiti     29           1292037
I-xra-en - Israel     15           24417
Mê-hi-cô - Mexico     24            
Mi-an-ma - Myanmar     19           301
Slô-ven-nhi-a - Slovenia     54            
Estonhia "               63178
Xâysen "                
Xanh Hêlen "                
Xrilanca "               9210
Chi Lê "               1641
Ruanđa "                
Bănglađét "               11091
Bungari "               6610
Ai Len "                
Tô gô "               548
Etxtônia                 204
Rumani                 72378
Hungari                  
Cô oét                 32
Các TVQ Ả-rập Thống nhất                 1167
Tatgikixtan                 7625
Croatia                 386
Guam                 1729
Sát "                
Các nước khác "   57   284       81
15. NPL giầy dép 1000 USD   827 537   928277   997924   119
Áchentina "   11 325   13781   34019   54
Ácmênia "           28    
Ai Cập "       431   220    
Ai Len "               179949
Aixơlen "               669
Ấn Độ "   19 530   25922       4827
Angiêri                  
Anh "   6 212   4495   5428   68
Áo "   515   1792   1224    
Ả-rập Xê-út "   99   34       930
Aruba                  
Ba Lan             9797   144490
Ba Lan "               37006
Bahama                 81
Bănglađét "   6 161   4764   5885    
Baren                 17176
Belizơ "   33   628        
Bỉ "   51            
Bồ Đào Nha "   1 376   1211   303   60971
Bôlivia                 116
Bốt-nhi-a He-xê-gô-vi-na - Bosnia Herzegovina     15           19
Braxin "   35 345   55020   52300   104
Bungari "                
Các đảo Oalit và Phutuna "               3837
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "       161   44   139
Cadăcxtan "               17
Campuchia "   1 293   228   614   1280
Canađa "   66   15392   6808   1275
CH Đôminica                 171383
Chi Lê "           13    
Cô oét "                
Côlômbia "           249   3848
Cộng hòa Trung Phi "       46       421
Cốt đi voa                 13729
Cốtxta Rica "   58            
Crô-a-ti-a - Croatia     106           16665
Đài Loan "   186 876   184138   152867    
Đan Mạch "       109   2403   17377
Đảo Christmas "               15304
Đô-mi-ni-ca - Dominica     51           722
Đức "   13 179   18519   4617   34
Etxtônia                 1568
Ghi nê                  
Grudia "       12       78
Hà Lan "   113   88   1135   5736
Hai-ti - Haiti     96           367
Hàn Quốc "   111 941   108758   110234    
Honđurát             88    
Hồng Kông Trung Quốc "   129 530   98797   28590    
Hungari                 354
Inđônêxia "   8 141   10815   12669   245
Iran "   235   778   537    
Israen             17   86
Italia "   26 439   32931   52477   9382
Ja-mai-ca - Jamaica     240           98674
Kênia             18   1896
Lào                 14
Li-băng - Lebanon     14            
Macao "       202       268429
Malaixia "   1 644   3044   2482   87
Malauy                 256
Mali                  
Mêhicô "   194   155   212   7734
Mianma                  
Mônacô "       62       87
Môrituyt "                
Mỹ "   41 778   81839       578
Na Uy "               59
Nam Phi "   293   1157   1554   749
Nêpan "       58       2461
Nga "   878   246   246   1610005
Nhật Bản "   4 076   3788   4973   211
Nigiêria             13    
Niuzilân "   107   250   112   5636
Ôxtrâylia "   9 786   18134   21829    
Pakixtan "   8 336   12691   7347   5187
Panama             353   192
Paraguay "   271   1225   2032   109
Phần Lan - Finland     22            
Pháp "   2 791   4200   4365   90
Phigi "                
Philippin "   325   15       613
Puec-tô-ri-cô - Puerto rico "               993
Quata "   42           1004
Ru-ma-ni             302   455
Ruanđa "                
Séc "       96   119   8573
Slovakia             983   41
Slôvenia "       16       501
Tajikítxtan                 496
Tây Ban Nha "   510   1369   7299   1191
Thái Lan "   51 031   68386   74969   112
Thổ Nhĩ Kỳ "   203   1023   1873    
Thụy Điển "           404   163
Thụy Sĩ "               15
Tơc cơ & Cai cốt "                
Triniđát và Tôbagô                  
Trung Quốc "   141 825   143140   236136   213693
Ucraina "   64           260
U-gan-đa - Uganda     193            
Uruguay "   3 287   6313   10491    
Vênêzuêla "                
XaMoa "       616       14409
Xingapo "   498   351   815   43
Xrilanca "       45   185    
Xu đăng "                
Các nước khác "   343   1005   2053    
16. Phụ liệu may 1000 USD   1 123 918   1223967   1937232    
Ácmênia "                
Ai Len - Irish     362       10    
Aixơlen                 1169
Ấn Độ "   138   413   584    
Anbani                 391918
Anh "   1 017   920   1090    
Áo "           18   157067
Ả-rập Xê-út                 11
Ăng-gô-la             253    
Ba Lan - Poland     15       157   15924
Bahama "                
Bănglađét "   48   146   48    
Bỉ "   120   42   227   11203
Bồ Đào Nha - Portugal     16           15
Bôxnhia Hexêgôvina                  
Braxin "                
Brunây             40   20
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   60   100       262
Campuchia "   119   108   220    
Canađa "   167   126   85   870
Chi Lê "           48    
CH Đôminica                  
Cô oét "           4046    
Côlômbia "       44        
Cốt đi voa                 11371
Croatia "       63       156
Đài Loan "   90 642   98147   108143   880
Đan Mạch "   1 557   1922   140   12204
Đảo Cô cô "               329
Đảo Phóc len "                
Đảo Xalômôn             13    
Đức "   4 180   5960   3324   161248
Etxtônia             51    
Ghi nê                 20
Ghi nê Xích đạo "               969
Gi bu ti                 110
Goatêmala             36    
Grudia                 52
Hà Lan "   566   287   232   5121
Hai-ti - Haiti             18    
Hàn Quốc "   117 987   123264   142397   951
Hôn đu rat "   61            
Hồng Kông Trung Quốc "   71 907   82199   69549    
Hungari                 26
Hy Lạp "                
Inđônêxia "   6 324   7854   12263   211
I-ran - Iran     13           204
Israen "       75       466
Italia "   1 182   1359   4982    
Ja-mai-ca - Jamaica             14   553
Jócđani "   283   15   242   775
Kênia                 20992
Lào - Laos     11           1486
Latvia "   40   576   218   2466
Li băng "               323
Li bi                 652
Libêria "                
Litva "       18        
Macao "   584   138       545778
Malaixia "   1 555   1406   902    
Mêhicô "       81   34   3266
Mianma "               11
Mỹ "   5 748   2950   2628    
Na Uy "   137   27        
Nam Phi "                
Nga "                
Nhật Bản "   41 593   52555   76861   5353
Nicaragoa                 569
Niuzilân                  
Ôxtrâylia "   291   166   169    
Pakixtan "   23   71       2062
Panama "   26   256       472383
Phần Lan "   69   50   81   92678
Pháp "   715   624   3205   70
Phigi "               35
Philippin "   170   539   155   3533
Papua New Ghi-nê             15   26357
Rêuyniông "       33       379
Rumani             10   109
Síp                 347
Séc "   38           411
Slôvakia "   31   23       19
Slôvenia "   74   169       429
Tanzania                  
Tatgikixtan                 208
Tây Ban Nha "   423   142   302   340
Thái Lan "   4 155   2867   2781    
Thổ Nhĩ Kỳ "   19   202   522   21703
Thụy Điển "   601   1167   1357   694
Thụy Sĩ "   578   344   92   11212
Tôgô "               1225
Tri-ni-đát và Tô-ba-gô - Trinidad and Tobago     10           39575
Trung Quốc "   65 360   90037   220379    
Tuynidi "               8724
Ucraina "   16           75
Xê nê gan "               1078
Xenêgan                 7662
Xê-ra Lê-ôn - Sierra Leon     43           5723
Xingapo "   3 525   2084   696   199
Xrilanca "   25   76   122    
Xurinam                 12
Xy ri "       15       48
Các nước khác "   701 294   744304   1254185    
17. Tơ, Xơ dệt (xơ chưa xe) 1000 USD   213 834   260511   437341   28648
Ấn Độ "   2 917   8903   4211   510
Anh "   35           14713
Ai Cập             425   22
Áo             3142   386
Bahama "               317
Bănglađét "   2 783   2685   3460   37
Bê-la-rút - Belarus             198   728
Bỉ - Belgium     364       1794   286
Bồ Đào Nha "               5061
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "               102
Canađa                 2849
Chi Lê             234   116
Đài Loan "   113 047   93421   175953   153
Đan Mạch - Denmark     28           380
Đức "   135   88   162   56
Hà Lan "   68   122       2282
Hàn Quốc "   23 409   29789   61959   60869
Hồng Kông Trung Quốc "   1 325   7964   79   1108
Inđônêxia "   6 946   11790   14026   1365
Italia "   3   896       1098
Latvia "       49       95026
Malaixia "   4 207   6294   8793   25
Mali "               24
Miama             129   6162
Mêhicô "   319            
Mônacô                 421
Mỹ "   240   110       26791
Na Uy - Norway     18           1798746
Nam Phi "               544226
Nam-mi-bi-a - Namibia     426           423816
Nhật Bản "   825   486   2121   218750
Niuzilân "       107   41   154148
Ôxtrâylia "   686   1621   315   134769
Pakixtan "   192   3       39146
Phần Lan                 28620
Pháp "   79   76   90   44205
Philippin "       14   16   41678
Séc                 24856
Tân Calêđôni                 21522
Tây Ban Nha "   91   1101       14282
Thái Lan "   42 052   78779   94911   12471
Thổ Nhĩ Kỳ "               8729
Thụy Điển                 2803
Thụy Sĩ "               7563
Trung Quốc "   13 190   15025   58443   7456
U-ru-goay             20   6231
Uzbêkistan "   188   63   291   6323
Xingapo "   261   1119   15   2339
Xrilanca "       4       2263
Nước khác             6514   2441
18. Sợi dệt đã xe 1000 USD   439 006   578536   864607   2021
Áchentina                 1421
Ai Cập             106   1505
Ai Len "               1366
Aixơlen "               441
Ấn Độ "   8 115   9119   56584   1323
Anh "   109   89   922   90
Áo                 1618
Bahama "               104
Bănglađét "   45       33   920
Baren "   44           168
Bêlarut                 50
Belizơ "   83           52
Bỉ "   92   171   64   25
Bồ Đào Nha "       84   28   208
Braxin "               296
Brunây "           333   32
Bungari "           827   695
Các nước khác "   52   55       71
Campuchia "   21   53       42
Canađa             417   1110
CH Đôminica "               16
Chi lê - Chile     27       254   245
Cô oét "               42
Côlômbia "       17       13
Đài Loan "   163 071   230445   260840   11
Đan Mạch "   381   538       119
Đảo Xalômôn                 152
Đô-mi-ni-ca - Dominica     17           141
Đôngtimo "               28
Đức "   429   1085   1771   25
Ga bông             321   53
Goatêmala "       10       19
Hà Lan "   78   132   3055   96
Haiti "       86       85
Hàn Quốc "   60 668   76905   127019   26
Hồng Kông Trung Quốc "   20 465   16027   17666   231
Hungari "           46   12
Hy Lạp - Greece     78           273
Inđônêxia "   25 015   31107   50481   70
Israen "   411   640       31
Italia "   1 005   1531   1168   4951
Jócđani "       23       398067
Kênia "       62       131943
Lào "       120       144
Latvia "   21   306       207
Litva "       12       488
Ma rốc "                
Macao "               46
Malaixia "   41 093   47229   31144   39
Manta "               10
Mêhicô "   351   222   42   107
Mianma "           44    
Mô dăm bích             78   53
Mônacô                 105
Mỹ "   340   896   2091   28
Na Uy "               29395
Nam Phi "   1 330   3254       416
Nam-mi-bi-a - Namibia     28           2356
Nêpan                 709
Nga "               43526
Nhật Bản "   17 003   19277   30343   36486
Nicaragoa "                
Nigiêria "                
Niuzilân "   33   25       9495
Ôxtrâylia "   114   103   164   1573
Pakixtan "   3 479   10126   6507   1309
Palau "                
Panama "       31       5867
Pêru             34   157
Pháp "   1 446   2284   1342   8749
Philippin "   125   74   181    
Séc             22    
Slôvakia "               51691
Tát-gi-kít-xtan - Tadjikistan     28            
Tây Ban Nha "   492   551   1191   16
Thái Lan "   19 015   28331   46202    
Thổ Nhĩ Kỳ "       10   103   616
Thụy Điển "       77   10   17
Thụy Sĩ "           383   179
Trung Quốc "   72 183   94928   217621   94
Ucraina "       57       83
Uzbêkistan "   346   289   119   26
Xê ra Lê ôn "               256
Xingapo "   1 254   2153       20119
Xingapo             1546   151
Xrilanca "   74       65   206
Nước khác             2630   638
19. Vải các loại 1000 USD   2 946 989   3990450   5383095    
Trung Quốc "   872 649   1348935   2213451   32028
Hàn Quốc "   623 992   817198   1117573   316
Đài Loan "   614 286   747907   894533   18071
Nhật Bản  "   233 873   396204   367323   55570
Hồng Kông Trung Quốc "   328 598   324173   347300   30918
Thái Lan "   57 347   67449   129812   4276
Italia "   28 002   40113   49451   3639
Inđônêxia "   25 866   35243   44951   2989
Malaixia  "   29 667   33975   43117   2547
Ấn Độ "   31 499   32832   34506   1150
Pakixtan "   13 313   17512   30132   1140
Pháp "   9 417   17228       742
Xingapo "   9 783   14343       1296
Đan Mạch "   7 399   14204       1554
Mỹ "   8 364   13540       177
Đức "   8 221   10725       1567
Thổ Nhĩ Kỳ "   3 240   7805       307
Bănglađét "   8 326   6108       143
Bồ Đào Nha "   6 108   5937       184
Anh "   4 449   5329       86
Latvia "   74   3573       300
Xrilanca "   679   2437       112
Philippin "   2 439   2391       45
Thụy Điển "   1 090   2218       44
Hà Lan "   878   1867       23
Canađa "   775   1792       42
Braxin "   1 152   1646       13
Ôxtrâylia "   2 799   1636       31
Campuchia "   1 428   1630       35
Áo "   444   1621        
Thụy Sĩ "   2 292   1434       194
Tây Ban Nha "   1 664   1409       121
Macao "   182   1302       40
Bỉ "   1 507   1271       22
Mêhicô "   1 240   1162       1924
Uruguay "   384   1141       2396406
Litva "   339   873       1470
Niuzilân "   232   524        
Đôminica "   278   437       3802
Jócđani "   261   389       6540
Rumani "   85   313        
Ailen "   191   208       61549
Goatêmala "       169        
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   19   163       38983
Nam Phi "   31   143       2184
Xêra Lêôn "   11   129       5258
Phần Lan "   13   121        
Israen "   35   121       402
Slôvenia "   69   108        
Xuđăng "       96        
Ai Cập "   21   93       439
Slôvakia "   396   68        
Côlômbia "   74   66       12660
Mianma "   26   51       744
Công gô "       50       1798
Bênanh "   38   46       56
Quata "   58   45       44
Cộng hòa Trung Phi "       44        
Xy ri "       38        
Nicaragoa "       32       1305
Ba Lan "       31        
Tuynidi "       29       208
Hungari "       28       2898
Bungari "   131   27       118
Nga "   19   26        
Gana "       26        
Pêru "       25        
Aixơlen "       25        
Séc "   364   14       14
Hy Lạp "   13   13        
Ucraina "       12        
Libêria "       12       306686
Chi Lê "       10       16
Baren "       10       14919
Namibia "       10        
CH Đôminica "   51            
Enxanvađo "               108206
Đôngtimo "                
Ghi nê "               12
Camơrun "   88            
Grudia "                
Cadăcxtan "               10683
Ả-rập Xê-út "   44           237006
Mađagatxca "               14
Na Uy "   21           8476
Butan "               535
Ac-mê-ni-a - Armenia     18           2157
Cô-oét - Kuwait     32           52697
Kê-ni-a - Kenia     32            
Lào - Laos     26           979
Ma-li - Mali     30           24003
Pa-na-ma - Panama     97            
Tri-ni-đát và Tô-ba-gô - Trinidad and Tobago     20            
Lúc xăm bua                  
Croatia                  
Tuốcmênia                  
Tô gô                  
Xanh Hêlen                 144
Kiếcgikisxtan                 99
Sát                 132652
Honđurát                  
Xurinam "                
Tơc cơ & Cai cốt "                
Ruanđa "                
Maxêđônhia "               1461
Môritani "                
Môrituyt "                
Áchentina "               147515
Nêpan "               2683
Bru nây "               7989
Libi "                
Manta "               1996
Uganđa                 241479
Haiti                  
Cốt đi voa (Bờ biển Ngà)                  
Tatgikixtan                  
Iran                 2633
Ma rốc                  
Liên bang Xankit và Nevi                 26997
Êcuađo                 22
Đảo Nophốc                  
Các nước khác "   398   533       913
20. Bột mì Tấn 37 905 8 707 76512 23849       6290
Trung Quốc " 4 970 1 279 49022 15427       41790
Nhật Bản " 28 704 6 474 23572 7060       13406
Xingapo " 2 236 503 1691 554       129
Hàn Quốc " 149 42 1351 497       5684
Hồng Kông Trung Quốc " 1 458 309 566 200        
Ôxtrâylia " 300 66 203 47       110
Thái Lan " 5 3 45 33       1652
Síp " 14 7 42 24       24
Italia " 4 2 8 5       125
Pháp " 49 19 4 3       40273
Thổ Nhĩ Kỳ "               159456
Bungari "               4593
Hà Lan "               6959
Mỹ "               7813
Áo " 16 3            
Nga                 452765
Đài Loan                  
Ấn Độ "               41
Đức "               207
Bỉ "                
Đan Mạch "                
Inđônêxia "                
Malaixia                 29
21. Lúa mỳ Tấn 1 224 062 226 270 122796 343413 2220548 569739    
Ôxtrâylia " 593 744 114 775 365424 99718 1310536 358705    
Canađa " 305 837 52 111 304793 87943 3742 1237    
Trung Quốc " 102 671 22 800 198291 61657 515 185   109510
Mỹ " 6 425 1 440 130164 39104 55112 17619    
Mônđôva           10542 2335   1138
Áchentina "     138487 32857       247
Xingapo " 24 918 4 927 21980 5992        
Pakixtan "     15997 3751 461 100    
Nhật Bản " 1 050 151 14921 3650       70807
Niuzilân           29489 618 7381964 6442300
Inđônêxia " 20 479 4 368 11529 3238     115 106
I-ran - Iran           2983 849    
Thổ Nhĩ Kỳ "     7942 1643 65175 14667    
Malaixia "     3601 1211 1548 439 24 198
Các TVQ Ả-rập Thống nhất " 908 191 4225 946        
Hàn Quốc "     2931 830     62426 65363
Ba Lan           163 49    
Bungari " 6 199 1 114 2265 809 51615 10933    
Cộng hòa Trung Phi "     245 61     1924 2615
Braxin " 87 203 13 206     238836 55646 296 2881
Ucraina " 49 560 6 842     253847 56282    
Uruguay           14804 3421    
Nga " 22 000 3 674     61610 13921 549 1179
Malaixia " 1 589 372         57 28
Áo " 962 194     4668 1195 7680 7004
Anh           58314 13412    
Rumani           80677 17604    
Đức           1209 249 22501 16430
Đài Loan " 518 105         99 54
23. Sữa và sản phẩm từ sữa 1000 USD   302 659   462229   708289 11 31
Ả rập xê út               90618 58901
Áchentina "   359   38   1835    
Ai Cập "   283   525   901 455 223
Ailen "   1 087   12545   3619 75 166
Aixơlen "   135   390   329 9340 6941
Ấn Độ "   86       888    
Anh "   69   80   38 12242 7176
Áo "   116       86 6 8
Ba Lan "   17 091   16735   25983 4569 3290
Bêlarut "                
Belizơ "   104            
Bỉ "   540   712   9946    
Bồ Đào Nha "             821255 759806
Braxin "       16     702 1166
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "       47        
Cadăcxtan                  
Campuchia "                
Canađa "   726   905   1068    
Chi Lê "   11   167     22545 27845
Croatia             45    
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà) "                
Đài Loan "   93   75   315 126 78
Đan Mạch "   462   6538   13677    
Đôngtimo "   13         8003 6814
Đức "   1 413   2715   6942 1702112 1567286
Etxtônia "       617     1652 2738
Grudia "       306        
Hà Lan "   64 201   86273   115058 64 179
Hàn Quốc "   551   1297   2730    
Honđurát               74569 67475
Hồng Kông Trung Quốc "   87   5     2037 4237
Hungari             12 1 8
Inđônêxia "   1 916   629   70 27 36
Iran "   211         199 122
Israen "                
Italia "   55   134   380    
Lào "             50 8
Litva "           2778    
Malaixia "   21 094   25978   1804    
Mali "             1028 1314
Ma rốc             113 1892 1112
Mônđôva               394637 286708
Mỹ "   39 024   41076   146757    
Na Uy "             5551 5296
Nam Phi             224 52 810
Nga "                
Nhật Bản "   2 701   32   252    
Niuzilân "   90 837   141779   181452 46226 35185
Ôxtrâylia "   25 408   16779   26490 169 327
Panama               17018 13770
Phần Lan "   281   508        
Pháp "   6 892   12540   16638 205505 150172
Philippin "   2 033   4127     1926316 1598520
Séc "   1 823   1211   867 14239 8366
Slôvakia "   31   45   190 64643 41717
Tây Ban Nha "   379   667   11134 20 36
Thái Lan "   12 238   15258   36380 2132 8762
Thổ Nhĩ Kỳ             44 6879 10383
Thụy Điển             46 9288 6403
Thụy Sĩ "       207   583    
Trung Quốc "   966   3812   414 96 278
Ucraina "   26   340   27 158 221
Uruguay "   116   189   2328    
Xingapo "   9 089   9514   2593 19 124
Các nước khác "   113   57422   89228 1 3
23. Tân dược 1000 USD   570 392   714159     7089 13373
Pháp "   107 666   134691     146476 124597
Ấn Độ "   61 509   86598     347 429
Hàn Quốc "   68 641   80637     4732 4708
Thụy Sĩ "   34 620   45919     5 40
Đức "   24 713   39224     1664406 1494119
Xingapo "   29 981   35907        
Thái Lan "   38 474   32951     3703 4307
Ôxtrâylia "   20 436   25383        
Hồng Kông Trung Quốc "   16 719   20080        
Hungari "   16 001   17792        
Trung Quốc "   12 182   16455     9235 16384
Anh "   16 682   16438        
Hà Lan "   12 892   16192        
Italia "   11 495   14698        
Áo "   8 984   12543        
Bỉ "   11 689   11974     2823 4457
Đài Loan "   8 705   10598       952991
Thụy Điển "   6 784   8759        
Malaixia "   6 298   8250        
Síp "   6 707   7826        
Mỹ "   8 513   7178        
Inđônêxia "   4 820   7123       53677
Ba Lan "   4 285   6513       1078
Nhật Bản "   6 414   6234       39
Canađa "   3 699   6057        
Philippin "   3 153   5490       526
Tây Ban Nha "   3 519   4279        
Đan Mạch "   1 575   4003        
Ailen "   2 226   3872        
Pakixtan "   2 837   3536       73
Panama "   75   2742        
Cuba "   1 979   2669        
Nga "   1 163   1281       257
Áchentina "   502   1246       466
Uruguay "   164   1210        
Bănglađét "   443   1086        
Thổ Nhĩ Kỳ "   291   893       27
Slôvenia "   700   880        
Israen "       723       79
Rumani "   213   689        
Bungari "   382   630        
Séc "   691   541       301054
Chi Lê "   121   539        
Mêhicô "   465   296        
Grudia "       157        
Ucraina "   80   150        
Honđurát "       125       408
Ai Cập "   15   110        
Aixơlen "   12   109        
Rêuyniông "       83       3894
Iran "       67        
Niuzilân "   27   42       115003
Bồ Đào Nha "   14   40       11007
Tôgô "       27       11
Macao "       27        
Braxin "       23       55114
Hy Lạp "   72   19       48
Nam Phi "   340   18       1478
Campuchia "       16        
Phần Lan "   27   10        
Đôngtimo "                
Xy ri "                
Mianma "                
Joocđani "                
Bê-la-rút - Belarus     226            
Cốt-xta Ri-ca - Costa Rica     14           51577
Ja-mai-ca - Jamaica     60            
Lech-ten-xten - Liechtenstein     68           84
Slôvakia                 68
Kiếcgikisxtan                 14
Croatia                  
Na Uy                 2135
Angtigoa và Béc bu đa                  
Kênia                  
Xê ra Lê ôn "                
Ả rập xê út "                
Puếc tô ri cô "                
Công gô "               26580
Mô na cô "                
Nigiêria "                
Uganđa                 136
Croatia                 45
Cốt đi voa (Bờ biển Ngà) "               21619
Đôminica "                
Nigiê "                
Lào                 135
Ghi nê                 850
Êcuađo                  
Các nước khác "   30   510        
24. Xe máy (kể cả LK đồng bộ) 1000 USD   557 411   724936        
Thái Lan "   258 956   148681       28
Trung Quốc "   121 813   78280        
Italia "   23 517   58797       1564
Đài Loan "   47 741   22420       41968
Nhật Bản "   45 310   17047       131
Inđônêxia "   22 826   9174        
Hồng Kông Trung Quốc "   9 718   8334       107
Xingapo "   8 542   3076       257145
Tây Ban Nha "   2 515   1279        
Đức "   3 326   1268       504
Malaixia "   4 757   1207        
Ba Lan "   4 104   790       639
Pháp "   340   479        
Mỹ "   313   402       3421
Thổ Nhĩ Kỳ "       374       859103
Bỉ "   728   274        
Séc "       166       7427
Lào "       103       1372
Hy Lạp "   711   91       15383
Nga "       46        
Philippin "       40       828
Hàn Quốc "   334           533
Đan Mạch "               511
Thụy Sĩ "   391           20330
Ấn Độ "   216            
Các nước khác "   1 252   372636        
Campuchia                 1429
Canađa "                
Bêlarut                  
Anh                  
Israen                  
Hà Lan                  
Êtiôpy "               4416
Đảo Christmas                  
Slôvakia                 1720
25. Thiết bị, PT dệt, may 1000 USD   481 796   641677   578342    
Ailen "   75   32   13   43
Ai-xơ-len - Iceland             40   20226
Ấn Độ "   4 153   4179   6087    
Anh "   676   659   805   25700
Áo "   1 399   110   2411    
Ác-mê-ni-a             48    
Ba Lan "   763   315   25   118483
Bănglađét "   58   367       9050
Be-li-zơ - Belize     78            
Bỉ "   3 408   3301   1945    
Bồ Đào Nha "   50   59   284    
Braxin "       148       3128
Bungari "       399        
Các TVQ Ả-rập Thống nhất                  
Camơrun "       22       440
Campuchia "   5 763   355   174    
Canađa "   218   260   1155   6770
Chi Lê             33   23529
CH Đôminica "           146   1418
Côlômbia                  
Cô-oét - Kuwait     465           370
Đài Loan "   74 474   79021   92572    
Đan Mạch "   1 088   752   558   184588
Đôminica "   151   127        
Đức "   28 553   65548   21745   76
Es-tô-ni-a             31   75
Enxanvađo "   57   881       2739
Enxanvađo "               207839
Faroe Islands "       17       31771
Goatêmala "   32   495   14    
Grin-len - Greenland     14            
Grudia                 30164
Hà Lan "   1 099   1954   2197   5412
Haiti "   65   24       187
Hàn Quốc "   85 039   90030   70738   110
Hôn-đu-rát - Honduras     605       12   279
Hồng Kông Trung Quốc "   22 210   35067   3953   15265
Hungari "   100   318       39146
Hy Lạp - Greece     43            
Inđônêxia "   578   433   332   55
Israen "   84   57       876
Italia "   12 551   22968   23990   562
Jócđani "       35       547
Kênia "       128       2796
Lào "               82471
Libêria "               1040
Lúcxămbua                 75695
Ma Cao, Trung Quốc - Macau, China     185           31607
Mađagaxca "   26   91       21851
Malaixia "   12 834   4571   702   15052
Mêhicô "   45   173   1455   3461
Mianma "   16           1074
Môrituyt                 684
Mỹ "   5 320   5635   12617   520
Na Uy "   18   19   309   503
Nam Phi "   36   562       408
Nga "   195   59   13   138
Nhật Bản "   88 345   91699   116671   107
Nicaragoa "   24   36       84
Nigiêria                 48
Niuzilân "   19   107       41
Ôxtrâylia "   265   446   3066   28
Pháp "   5 582   9122   2936   22
Philippin "   551   1008   625   17
Rumani "   22   194   184   15
Séc "   5 290   5071   830   13
Slôvenia "       29       12
Tatgikixtan                 707096
Tây Ban Nha "   4 975   1619   729   15
Thái Lan "   1 696   4834   3157    
Thổ Nhĩ Kỳ "   438   264   91   11330
Thụy Điển "   308   710   159   2383
Thụy Sĩ "   4 036   18741   11786   323
Triniđat và Tôbagô "       16        
Trung Quốc "   82 228   146249   186312   54
Tuynidi "                
Uruguay "                
XaMoa "       127       1415
Xingapo "   25 322   41597   5040   331
Xoa-đi-len             368   129
Xrilanca "   140   283   32   228
Các nước khác "   32   353   1951   99358
26. Thiết bị, PT ngành nhựa 1000 USD   216 057   318123   348429   3127
Ấn Độ "   734   1146   263    
Anh "   548   118   680   44518
Áo "   1 057   621   3153   72
Ba Lan "       10       507
Bỉ "   50   162   2389    
Braxin "   237           62665
Bungari "                
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "               4163
Campuchia "               26
Canađa "   127   443   8522    
Cốt-xta Ri-ca - Costa Rica "   50       165   524
Đài Loan "   56 948   68557   80803    
Đan Mạch "   228   72       13509
Đức "   13 438   13017   10187   343
Grudia "               91
Hà Lan "   821   42   47   10022
Hàn Quốc "   18 490   67027   31862   213
Hồng Kông Trung Quốc "   6 792   6337   930    
Inđônêxia "   14   105   66   76
Israen "               146665
Italia "   3 416   5123   11653   1011
Lào "               4454
Lúcxămbua             210   190
Libêria "               358
Macao "       49        
Malaixia "   5 636   6272   2396   1050
Mali "       60       39
Mianma             39    
Mỹ "   2 323   3123   4749   1579
Nga "       30       4341
Nhật Bản "   42 797   50205   71942   1069
Ni giê "               200
Ni-giê-ri-a             36   25320
Niuzilân "       21        
Ôxtrâylia "   176   269   1023   253735
Phần Lan "           99   7903
Pháp             7513   359
Pháp "   2 460   208       230
Philippin "       287   45   3171
Séc "           31   59634
Slô-ve-nhi-a             11   1857
Slôvakia "               334
Tây Ban Nha "   44   172   529   27
Thái Lan "   7 673   7946   1808   126
Thổ Nhĩ Kỳ "   212   1871        
Thụy Điển "   38   24   46   84
Thụy Sĩ "   225   274   2225   776
Trung Quốc "   46 485   77209   100438    
Tuynidi "               7557
Ucraina "               22806
Xingapo "   5 015   5231   356   1719
Các nước khác "   23   2094   4241    
27. Máy, phụ tùng máy xây dựng 1000 USD   290 807   392645   868770   14695
Ácmênia "       54   98    
Adecbaigian "   409   330   12   13744
Ai Cập "       42       81
Ai Len                  
Aixơlen "       479       23
Ấn Độ "       27   618   3442
Anh "   1 845   1329   13062   157
Áo "   17   136   3718   2126
Ả-rập Xê-út "       173   77   9425
Ba Lan "   680   197   236   12
Ba ren             20   2450
Bêlarut             247   753
Bỉ "   675   796   1288   15246
Bồ Đào Nha - Portugal     658       26   475
Braxin "   332   134   3015   1703
Bru-nây             59   37
Bungari "   38   46       416
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "       70   726    
Campuchia "       49       624
Canađa "   6 133   1101   5669   231
Chi Lê "   21       126   59634
Cô oét "       10       899
Đài Loan "   8 167   12528   4898   383
Đan Mạch "   200   26   78   387457
Đảo Cúc "   1 768           115402
Đức "   5 126   5629   36176   95083
Ê-cua-đo             12   72817
Grudia             595   38523
Hà Lan "   985   455   6463   19861
Hàn Quốc "   30 178   35760   117550   10186
Honđurát "               8359
Hồng Kông Trung Quốc "   1 035   2014   54   5234
Hungari             39   4381
Hy Lạp "               3906
Inđônêxia "   1 317   2988   7223   3444
Iran                 1582
Italia "   2 121   1023   20446   1457
I-xra-en - Israel     84           1289
Jamaica "       31   31   1061
Joocđani "   43           983
Lào "   111   86       911
Latvia                 705
Malaixia "   2 135   1703   10079   399
Mali                 321
Mêhicô             754   276
Mỹ "   7 476   7216   80992   203
Na Uy "       72   2289   135
Nam Phi "   23       64   87
Nga "   4 705   1449   1294   43
Niuzilân             71   24
Nhật Bản "   142 272   210995   348654   12
Ôxtrâylia "   1 067   829   1112   12
Panama "       87       766
Pê-ru - Peru     10           664910
Phần Lan "   2 248   1052   5562   278196
Pháp "   1 677   1337   3068   59308
Philippin "   101   81   70   47107
Qua-ta - Qatar     56           45317
Rumani             60   42109
Séc "   26   1730   5555   35076
Slô-va-ki-a - Slovakia     15           28675
Slôvenia "               20526
Tây Ban Nha "   67   212   15   19131
Thái Lan "   5 665   4113   18649   18045
Thổ Nhĩ Kỳ "   86           14175
Thụy Điển "   5 155   8327   15068   11884
Thụy Sĩ "   441   58   68   8530
Trung Quốc "   30 228   54843   135636   8206
Ucraina "   1 388   156   2775   6399
Uzơbêkisxtan                 5034
Xingapo "   23 998   32778   14153   4450
Yêmen "       53       3725
Các nước khác "   24   37   220   1782
28. Máy móc, TB thông tin liên lạc  1000 USD   945 730   1631731   2480649   1253
Ailen "   918   38   726   758
Ai-xơ-len - Iceland     156           768
Ácmênia             147   674
Ấn Độ "   31 531   123571   1035   649
Angiêri                 634
Anh "   10 286   4181   8747   584
Áo "   659   769   964   338
Ba Lan "   178   2468   234   244
Bêlarut "               177
Belizơ                 171
Bungari             173   141
Bỉ "   10 984   6235   224   126
Braxin "   110   48   1279   88
Bru-nây - Brunei     74           81
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "       296       54
Campuchia                 52
Canađa "   5 168   15503   18775   47
Cô-lôm-bi-a - Colombia     17           22
Chi Lê             779   14
Đài Loan     9 770   10977   54698   350
Đan Mạch "   1 679   243   1144   2373426
Đức "   36 485   67913   41647   605987
Ga bông "               528990
Grudia "   12   147   738   248506
Hà Lan "   374   1355   916   190679
Hàn Quốc "   252 190   182199   344449   109118
Hôn-đu-rát - Honduras     51           94825
Hồng Kông Trung Quốc "   57 309   135828   23322   33329
Hungari "   252   114   1201   80833
Hy Lạp                 62539
Inđônêxia "   537   793   242   38891
Iran "               31863
Israen "   6 029   4428   10445   25713
Italia "   843   6609   14026   24447
Lit-va             38   23904
Lat-vi-a - Latvia     88       13   23277
Malaixia "   13 286   25909   26445   19261
Mêhicô "       30   21743   18590
Mỹ "   21 888   22342   55042   18166
Na Uy "   1 547   362   1420   16830
Nam-mi-bi-a             173   16492
Nam Phi "           3050   16060
Nga "   326   23   253   14746
Nhật Bản "   31 133   39060   26204   11529
Niuzilân "   17       133   7341
Ôxtrâylia "   768   4903   2868   5684
Phần Lan "   25 810   35624   20814   5311
Pháp "   42 732   82094   10618   4151
Philippin "       191   544   4089
Séc "   2 481   778   415   3994
Síp             31   3411
Slôvakia                 3401
Slôvenia "   10   87       3354
Tây Ban Nha "   259   4735   1661   3190
Thái Lan "   4 472   13517   11815   2711
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey     17           1918
Thụy Điển "   82 702   129287   100555   1844
Thụy Si "   379   860   482   1758
Triniđat và Tôbagô "               1632
Tuy-ni-di             106   1563
Trung Quốc "   209 564   639741   1655127   1506
Ucraina "   44   93   38   1503
Uganđa "       10       1496
Rumani             17   1375
Xenêgan "       14       1175
Xingapo "   82 563   68246   10555   856
Xiy-ri             38   847
Xrilanca                 698
Xu đăng "               433
Các nước khác "   33   113   4507   410
29. Đồng 1000 USD   767 414   898557       335
Ôxtrâylia "   97 456   118600       297
Xingapo "   64 133   114145       286
Hàn Quốc "   114 884   113352       280
Lào "   61 355   85907       164
Philippin "   69 362   83623       148
Nhật Bản "   53 360   72195       87
Inđônêxia "   48 491   68573       69
Chi Lê "   65 139   51006       62
Đài Loan "   54 238   40210       54
Ấn Độ "   36 465   38896       42
Trung Quốc "   22 529   32248       10
Thái Lan "   40 663   23347       1370
Thụy Sĩ "   1 110   22200       1525445
Malaixia "   11 663   12648       235761
Mianma "   13 256   4587       219657
Đức "   3 542   4353       169906
Mỹ "   807   3751       116159
Hồng Kông Trung Quốc "   3 290   2942       68028
Iran "   1 141   1306       58221
Nga "   513   840       57537
Italia "   743   809       55919
Pháp "   989   546       44987
Thụy Điển "   226   529       42771
Phần Lan "   478   467       38695
Anh "   694   346       38386
Hà Lan "   124   294       30996
Áo "   255   207       29686
Bỉ "       138       27643
Xrilanca "       126       27239
Ucraina "       124       23765
Đan Mạch "   30   64       20125
Ba Lan "   21   25       19416
Ma rốc "   69           19197
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "               18474
Papua Niu Ghinê "               16837
Adecbaigian "   53           14561
Canađa "               12318
Séc "   132           11677
Xenêgan "               10945
Honđurát "               10366
Hungari "               8096
Ả-rập Xê-út "   56           7998
Joocđani "   113           7805
Dămbia                 7226
Nam Phi                 6890
Tây Ban Nha                 6414
Pêru                 4083
Các nước khác "   36   153       3818
30. Nhôm 1000   512 581   659571   930492   3416
Áchentina                 3083
Ấn Độ "   34 409   36040   49608   3027
Anh "   1 518   95   1978   2632
Áo "   1 104   500   1301   2605
Ả-rập Xê-út "       219   339   2348
Ai Cập             44   1591
Ba Lan "       18       1579
Baren "   8 727   10143   3973   1417
Bêlarút "       29       1351
Bỉ "   272   98   519   1191
Bra-xin - Brazil     628       132   681
Bru-nây                 474
Bun-ga-ri - Bulgaria     60           422
Ca-dắc-xtan             187   372
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   1 576   1813   34283   368
Campuchia "           701   242
Canađa "   85   67   5537   226
Chi Lê "           12   220
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà) "       196       219
Đài Loan "   71 002   97447   150726   73
Đan Mạch "   18       79   67
Đức "   6 136   5752   6813   33
Êcuađo "       251       27
Faroe Islands "       36       15
Gru-di-a - Georgia     66           6075
Hà Lan "   1 331   862   405   588240
Haiti "       62       232865
Hàn Quốc "   65 876   99013   160947   123693
Hồng Kông Trung Quốc "   5 254   21057   1412   91886
Hy Lạp "   306   2127   2006   82747
Inđônêxia "   4 491   1436   2191   23032
Iran "   16 147   5797   27015   8582
Irac             453   6556
Israen "   186   60   56   3100
Italia "   1 229   923   1627   2403
Ja-mai-ca             15   1746
Kiêc-gi-kít-xtan - Kyrgyzstan     105           1430
Lào "       72   63   1288
Li băng "   31           430
Macao "       99       382
Malaixia "   23 707   24266   47107   237
Marốc "   599   36       111
Mayote                 65
Mêhicô "       41       62
Mỹ "   1 496   8463   13861   48
Na Uy "   611       30   43
Nam Phi "   7 895   8878   30838   15
Nga "   12 643   2567   14309   7520
Nhật Bản "   23 365   29143   58435   6791138
Nigiêria "       38        
Niuzilân "   717   598   3816    
Ô man             24289    
Ôxtrâylia "   56 852   74774   75786   223
Panama "       38        
Pêru "       43       45887
Phần Lan "           163   12610
Pháp "   204   1217   1560   1490
Philippin "   25   119   143    
Séc                 132
Slôvakia "       10   34   869
Ta-ji-ki-xtan             14489    
Tây Ban Nha "   72   1887   1030    
Thái Lan "   11 789   16903   19531   4173
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey     49           5277
Thụy Điển "       11   1263   330
Thụy Sĩ "   457   538   2246   959
Trung Quốc "   80 020   111029   157310    
Ucraina "   296       219    
Xingapo "   71 210   94681   8694   143
Các nước khác "   18   80   1410   24
Quata             1478    
31. Bột giấy 1000 USD   82 372   85385       509
Mỹ "   13 811   18273       419
Inđônêxia "   14 257   13952        
Phần Lan "   5 362   7210       581
Canađa "   5 520   7001       90
Nhật Bản "   8 447   6907       1081182
Braxin "   5 557   6627       240
Niuzilân "   2 167   5387       41800
Thái Lan "   6 956   4528        
Thụy Điển "   4 434   3388       181
Chi Lê "       2255        
Bỉ "   778   1458        
Đài Loan "   477   1420       19
Xingapo "   1 897   1386       23
Đức "   8 280   1173       1699
Pháp "       924        
Ôxtrâylia "   767   843       1366018
Nga "   485   755        
Macao "   354   292       387711
Nam Phi "   258   245       36
Trung Quốc "   203   204       29
Hồng Kông Trung Quốc "   333   178       47881
Áo "       152        
Uganđa "       86       136
Bồ Đào Nha "       61       66368
Hàn Quốc "       31       854
Hà Lan "   32   30       293
Mêhicô "       20       153
Italia "       17       56196
Ba Lan "   753           474
Anh "   596           290
Ấn Độ "   520            
Et-xtô-ni-a "   95           894
Malaixia "   32            
Các nước khác "       580       114
32. Các sản phẩm từ hóa chất 1000 USD   1 171 349   1089454   2317290   535340
Áchentina "   51   76   1017    
Ac-mê-ni-a - Armenia     70       83   5812
A-dec-bai-gian - Azerbaijan     13           1659
Ai Cập             63   44311
Ailen "   9 012   2619   20590    
Aixơlen "   2 537   883   4684    
Ấn Độ "   27 596   16229   68791   51
Anh "   16 149   13400   39260   6657
Áo "   1 537   1982   2374   1848
Ả-rập Xê-út "   1 655   10197   3540    
Ba Lan "   84   249        
Belizơ "   84   29       1613
Bê la rut             175    
Bỉ "   7 866   9269   22350   131
Bồ Đào Nha "   332   247   307   11
Braxin "   222   587   1388    
Bungari "   48   59   25   205
Bru-nây             54   7698
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   539   889   1231   183536
Ca-dắc-xtan             64   20454
Camơrun "       62       842
Campuchia "   11   42   26   3783
Canađa "   613   766   5221   2809796
Chi Lê "       63   129   660
Cô Lôm bi a             36    
Cô-xta-ri-ca             17   178
Cộng hòa Trung Phi "       35       22
Cốtđivoa (Bờ biển Ngà) "   20   61       3831
Dăm-bi-a             31   809
Đài Loan "   158 259   174433   253209   13
Đan Mạch "   4 270   6572   17115   8910
Đôminica "       10     65803 93296
Đông Timo "   14   11     22751 56292
Đức "   35 836   35809   82942 29250 27375
Etxtônia "   63   86     12522 6996
Joocdani             25 167 873
Jamaica             15 809 646
Ga-bông             13 62 493
Ghi Nê - Ghinea     10         74 270
Grudia "       340   33 36 86
Hà Lan "   5 076   5827   12868 13 85
Hàn Quốc "   92 554   97367   183062 36 68
Hon-đu-rát             22 60 43
Hồng Kông Trung Quốc "   20 694   14605   9315 5 41
Hungari "   234   341   735 1 10
Hy Lạp "   49   27   64 17 17
Inđônêxia "   36 427   23136   57042   1162166
I-ran - Iran     106       3070   210466
Israen "   802   212       4086
Ix-ra-en             853   116187
Italia "   11 547   12914   27256   84430
Kênia "       19       886610
Lào "   209   26       90247
Lat-vi-a - Latvia     51           76511
Litva "   40   60   94   210581
Lúcxămbua "   86   75   153   72474
Ma Cao - Macau     26           12844
Malaixia "   75 560   73710   134526   42533
Mali "       22       32870
Man-đi-vơ - Maldives     40           460
Ma-rốc - Marocco     100           30623
Mêhicô "   72   378   1690   18
Mianma             18   2087
Mỹ "   34 105   31808   153307   2018
Na Uy "   260   337   2339   633
Nam Phi "   384   2100   6426   2010
Nê-pan - Nepal     15           19
Nga "   1 483   1382   5418   563
Nhật Bản "   112 796   95444   252056   2226
Niuzilân "   1 400   3352   3176   508
Ôxtrâylia "   12 539   12854   24007   394
Pa-ki-xtan             39   677
Paraguay             108   982
Pê-ru - Peru     36       228   697
Puec-tô-ri-cô - Puerto rico             143   134
Phần Lan "   218   1004   2185   1029
Pháp "   22 295   19949   57636    
Philippin "   4 888   1134   19676   539
Quata "       12421       67
Rumani "   106   42   182   2058
Séc "   53   252       8697
Sip - Cyprus     50       114    
Slô-va-ki-a - Slovakia     12           766
Slovenhia             222   22
Ta-ji-ki-xtan             17   57958
Tân Ca-lê-đô-ni - New Caledonia     580           4643
Tây Ban Nha "   21 794   21524   25870   453
Thái Lan "   103 112   64279   205549   1080918
Thổ Nhĩ Kỳ "   310   934   4684   243760
Thụy Điển "   4 375   4375   7208   155775
Thụy Sĩ "   8 609   4088   7569   135815
Triniđat và Tôbagô "       42       130931
Trung Quốc "   150 161   183217   391576   85029
Ucraina "   11   36   665   69513
Uganđa "       54       65716
Uruguay "   114   121   121   32608
Xan-ma-ri-nô - San Marino     29           20281
Xênêgan "       20       18808
Xê-ra Lê-ôn - Sierra Leon     51           16775
Xingapo "   178 960   123745   153307   14542
Xoa đi len             35   11761
Xrilanca "   257   236   339   10183
Xu-đăng - Sudan     12           7859
Xu-ri-nam - Suriname     12           7488
Xy ri "   238   522   912   3809
Các nước khác "   1 521   460   6250   3673
33. Thức ăn gia súc và nguyên liệu 1000 USD   708 211   1159936   2172472   2680
Áchentina "   126 398   220584   411988   1970
Ácmênia "       15   197   1533
Aixơlen "   237   198       1507
Ấn Độ "   244 956   450724   510973   1064
Ăng-gô-la - Angola     54           855
An-giê-ri - Algeria     252           695
Anh "   887   559   3571   474
Áo "   1 231   2292   3058   452
Ả-rập Xê-út "   1 310   771   1924   299
Ba Lan "   759   1034   410   278
Belizơ "       416       173
Bỉ "   1 529   3242   6336   173
Braxin "   15 231   14855   163809   152
Bungari "       14   19082   113
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "   12 025   24704   36463   52
Campuchia "       112       41
Canađa "   575   1898   18548   31
Chi Lê "   24 505   21768   19041   30
Côlômbia "       130   238   29
Cộng hòa Trung Phi "   211   33       28
Croatia "   105   19   3042   23
Đảo Xa-lô-môn             180   17
Đài Loan "   9 197   21865   36397   11
Đan Mạch "   283   719   997   33732
Đức "   4 426   5718   1405    
Êcuađo "   234   433   938    
Grudia "       16        
Hà Lan "   6 101   4148   6320    
Haiti "       26        
Hàn Quốc "   6 206   7527   19811    
Hồng Kông Trung Quốc "   1 160   1926        
Hungari "       992   46318    
Inđônêxia "   25 167   42232   55041    
I-ran - Iran     43            
Israen "   790   1072   648    
Italia "   15 121   19479   38088    
Lào "   17   13        
Lat-vi-a - Latvia             42    
Malaixia "   12 234   13806   14815    
Mô-dăm-bích             951    
Mêhicô "   404   1137   5330    
Mianma "   345   368   586    
Mỹ "   30 044   62629   357500    
Na Uy "   99   254   4115    
Namibia "       2401        
Nam Phi             630    
Nga "       92   997    
Nhật Bản "   6 256   5837   4446    
Nicaragoa "       48        
Niuzilân "   2 009   3269   410    
Grudia             196    
Ôxtrâylia "   1 665   3115   17734    
Pakixtan "   616   3194   2899    
Papua New Ghi-nê             868    
Paraguay "       77   8826    
Pêru "   34 028   44782   65202    
Phần Lan "   176   26   451    
Pháp "   4 347   4887   15073    
Philippin "   6 771   11709   17538    
Phi-gi             109    
Puec-tô-ri-cô - Puerto rico     743            
Qua-ta - Qatar     20            
Séc "       98   422    
Slôvakia "   722   1263   969    
Slôvenia "   879   715        
Tan-da-ni-a             10859    
Tây Ban Nha "   8 710   2853   4871    
Thái Lan "   31 800   54472   86414    
Thổ Nhĩ Kỳ "   1 443   2275   3029    
Thụy Điển             249    
Thụy Sĩ "   689   188   294    
Trung Quốc "   33 365   66981   96924    
Tuynidi "       748   1492    
Rumani             1161    
U-crai-na - Ukraina     402       4430    
Uruguay "   968   762        
Xingapo "   15 988   14497   14837    
Xrilanca "   14 075   5466   21057    
Xu-ri-nam - Suriname     339            
Các nước khác "       2458   1813    
34. Ô tô dưới 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ Chiếc                
Nhật Bản "                
Đài Loan "                
Thái Lan "                
Hồng Kông Trung Quốc "                
Hàn Quốc "                
Inđônêxia "                
Philippin "                
Đức "                
Trung Quốc "                
Nga "                
Mỹ "                
Thổ Nhĩ Kỳ "                
Xingapo "                
Malaixia "                
Đan Mạch "                
Italia "                
Bungari "                
Các TVQ Ả-rập Thống nhất "                
Lào "                
Ô man "                
Pháp "                
Canađa "                
Cô oét "                
Ôxtrâylia "                
Niuzilân "                
Anh "                
Hà Lan "                
Thụy Điển "                
Slovakia "                
Ấn Độ "                
Campuchia "                
Xêra Lêôn "                
Tây Ban Nha "                
Ả-rập Xê-út "                
Bỉ "                
Ucraina                  
Áchentina                  
Nước khác "                
                   
35. Ô tô trên 12 chỗ ngồi và LK đồng bộ Chiếc                
Áchentina "                
Hàn Quốc "                
Thổ Nhĩ Kỳ "                
Nhật Bản "                
Trung Quốc "                
Nga "                
Thái Lan "                
Inđônêxia "                
Bồ Đào Nha "                
Braxin "                
Mỹ "                
Thụy Điển "                
Malaixia "                
Đan Mạch "                
Haiti "                
Đức "                
Ôman "                
Israen "                
Xinhgapo "                
Đài Loan "                
Hà Lan "                
Lào "                
Anh "                
Hồng Kông "                
Các TVQ Ả rập thống nhất "                
Pháp "                
Thụy Sĩ                  
Canađa                  
Bỉ                  
Philippin                  
Ôxtrâylia                  
Italia                  
Séc                  
Arập Xêut                  
                   
36. Ô tô tải (kể cả LK đồng bộ) Chiếc                
Hàn Quốc "                
Nhật Bản "                
Trung Quốc "                
Mỹ "                
Nga "                
Thái Lan "                
Thụy Điển "                
Ucraina "                
Bêlarut "                
Xịnhgapo "                
Đức "                
Anh "                
Đài Loan "                
Inđônêxia "                
Canađa "                
Hồng Kông "                
Malaixia "                
Philippin "                
Campuchia "                
Lào "                
Séc "                
Ấn Độ "                
Áo "                
Pháp "                
Ai xơ len "                
Italia "                
Ba Lan "                
Hà Lan "                
Các TVQ Ả rập thống nhất "                
Lúc xăm bua "                
Hunggary "                
Đan Mạch "                
Bỉ "                
Slôvakia "                
Bungari                  
Ôman                  
Cô oét                  
Tây Ban Nha                  
Bồ Đào Nha                  
Joócđani                  
37. Ô tô khác (kể cả LK đồng bộ) Chiếc                
Hàn Quốc "                
Trung Quốc "                
Nhật Bản "                
Mỹ "                
Nga "                
Xinhgapo "                
Braxin "                
Đài Loan "                
Đức "                
Pháp "                
Italia "                
Hồng Kông "                
Thụy Điển "                
Bỉ "                
Áo "                
Thái Lan "                
Philippin "                
Tây Ban Nha "                
Malaixia "                
Ôxtrâylia "                
Anh "                
Lào "                
Canađa "                
Ucraina "                
Bêlarut "                
Anh "                
Belizơ "                
Tatgikisxtan "                
Hunggary "                
Séc "                
Áchentina "                
Nauy "                
Hà Lan "                
Ba Lan "                
Niuzilân                  
Grudia                  
Đan Mạch "                
Nước khác "                
38. Máy, thiết bị hàng không 1000 USD           341542   341542
Pháp "           220463   220463
Nga "           3271   3271
Xinhgapo "           968   968
Nhật Bản "           19989   19989
Litva "           15   15
Bêlarut "                
Latvia "           276   276
Séc "                
Hồng Kông "           34   34
Trung Quốc "           145   145
Hà Lan "           390   390
Mỹ "           83451   83451
Anh "           3272   3272
Ôxtrâylia "           186   186
Đức "           4437   4437
Ucraina "           258   258
Đài Loan "           158   158
Italia "           667   667
Ba Lan                  
Israen                  
Thái Lan             36   36
Canađa             713   713
Hàn Quốc             905   905
Malaixia                  
Mêhicô             20   20
Thụy Sỹ             1370   1370
Đan Mạch             214   214
Philippin             28   28
Niuzilân             22   22
Bỉ             19   19
Nước khác             236   236
39. Linh kiện ô tô các loại 1000 USD 47 429 505 460            
Nhật Bản - Japan " 7 892 128 977            
In-đô-nê-xi-a - Indonesia " 12 791 93 371            
Trung Quốc - China " 14 208 84 627            
Thái Lan - Thailand " 4 662 82 393            
Hàn Quốc - Korea, Republic of " 5 271 43 435            
Ác-hen-ti-na - Argentina " 842 16 104            
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey " 688 10 939            
Đức - Germany " 168 5 933            
Đài Loan - Taiwan " 270 4 582            
Phi-lip-pin - Philippines " 298 4 471            
Nga - Russia " 203 2 910            
Nước khác - Others " 136 27 717            
40. Bột mỳ 1000USD           12831   12831
Nhật Bản             7349   7349
Trung Quốc             3700   3700
Phi-lip-pin - Philippines             701   701
Xinhgapo             269   269
Thái Lan             179   179
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             178   178
Ôxtrâylia             132   132
Đài Loan             92   92
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             83   83
Hàn Quốc             57   57
Es-tô-ni-a             27   27
Nga             15   15
Malaixia             14   14
Tây Ban Nha             11   11
I-ta-li-a             10   10
Nước khác             14   14
41. Chì             198077   198077
Ôxtrâylia             47676   47676
Hàn Quốc             44158   44158
Trung Quốc             29238   29238
Đài Loan             26554   26554
Bỉ             18710   18710
Đức             10440   10440
Nhật Bản             5242   5242
Thái Lan             3587   3587
Ấn Độ             2552   2552
Canađa             2335   2335
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             1904   1904
Xinhgapo             1615   1615
Malaixia             1243   1243
Anh             1007   1007
Mỹ             843   843
Mêhicô             758   758
Hà Lan             69   69
Campuchia             25   25
Phi-lip-pin - Philippines             20   20
Pháp             10   10
42. Dầu mỡ nhờn             25693   25693
Nhật Bản             7949   7949
Thái Lan             3426   3426
Đài Loan             2783   2783
Hàn Quốc             2657   2657
Trung Quốc             2409   2409
Xinhgapo             1075   1075
Mỹ             1031   1031
Malaixia             929   929
Đức             872   872
Bỉ             777   777
Anh             733   733
Hà Lan             313   313
Pháp             133   133
I-ta-li-a             85   85
Tây Ban Nha             72   72
Ôxtrâylia             65   65
Thụy Điển             47   47
Ấn Độ             46   46
Thụy Sỹ             44   44
Canađa             35   35
Áo             31   31
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             10   10
Hồng Kông             10   10
Đan Mạch             10   10
Nước khác             151   151
43. Khí đốt hóa lỏng             542118   542118
Trung Quốc             247421   247421
Các TVQ Ả rập thống nhất             75619   75619
Qua-ta             54826   54826
Malaixia             51429   51429
Ôxtrâylia             43807   43807
Ả-rập Xê-út             23035   23035
Thái Lan             19438   19438
Cô oét             13028   13028
Xinhgapo             9868   9868
Hàn Quốc             1562   1562
Đài Loan             953   953
Phi-lip-pin - Philippines             906   906
Nhật Bản             175   175
Ấn Độ             20   20
Pháp             16   16
Mỹ             14   14
Nước khác             1   1
44. Kẽm             178751   178751
Hàn Quốc             71288   71288
Ôxtrâylia             47659   47659
Nhật Bản             19626   19626
Thái Lan             8692   8692
Trung Quốc             7738   7738
Đài Loan             5879   5879
Ấn Độ             3870   3870
Ca-dăc-xtan             2649   2649
Ca-na-đa             2506   2506
Nam-mi-bi-a             2389   2389
Braxin             1242   1242
Hồng Kông             996   996
Nga             972   972
Malaixia             758   758
Bỉ             546   546
Xinhgapo             372   372
Áo             353   353
Phần Lan             324   324
Ba Lan             230   230
Anh             161   161
Pê-ru             126   126
Ả-rập Xê-út             102   102
Đan Mạch             85   85
Mỹ             83   83
Hà Lan             45   45
Nước khác             62   62
45. Máy, phụ tùng máy CNTP             249264   249264
Đức             58882   58882
Trung Quốc             56834   56834
I-ta-li-a             21541   21541
Đài Loan             18155   18155
Nhật Bản             18085   18085
Thái Lan             13144   13144
Hàn Quốc             9822   9822
Thụy Điển             8758   8758
Mỹ             8340   8340
Pháp             7699   7699
Ấn Độ             5180   5180
Tây Ban Nha             4036   4036
Thụy Sỹ             2351   2351
Hà Lan             2103   2103
Phi-lip-pin - Philippines             1660   1660
Ôxtrâylia             1589   1589
Malaixia             1521   1521
Xinhgapo             1486   1486
Bỉ             1429   1429
Ix-ra-en             1112   1112
Anh             1079   1079
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             769   769
Đan Mạch             693   693
Tan-da-ni-a             665   665
Áo             435   435
Ca-na-đa             412   412
Braxin             359   359
Ác-hen-ti-na - Argentina             286   286
Xri-lan-ka             149   149
Séc             129   129
Bun-ga-ri             125   125
Ba Lan             78   78
Hồng Kông             55   55
Slôvakia             50   50
Phần Lan             37   37
Niuzilân             32   32
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             29   29
Na-uy             28   28
Grudia             12   12
Campuchia             10   10
Nước khác             103   103
46. Máy, phụ tùng máy SX xi măng             211659   211659
Trung Quốc             77975   77975
Séc             24745   24745
Nhật Bản             22542   22542
Đức             17038   17038
I-ta-li-a             16530   16530
Hàn Quốc             15485   15485
Đài Loan             14364   14364
Xinhgapo             5872   5872
Mỹ             4292   4292
Hà Lan             2467   2467
Pháp             2285   2285
Ấn Độ             1443   1443
Ca-na-đa             1276   1276
Thái Lan             1118   1118
Anh             1044   1044
Ôxtrâylia             651   651
Thụy Điển             581   581
Phần Lan             486   486
Bỉ             399   399
U-crai-na             265   265
Đan Mạch             234   234
Malaixia             180   180
Tây Ban Nha             125   125
Hunggary             96   96
Nga             67   67
Thụy Sỹ             32   32
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             25   25
Hồng Kông             10   10
Niuzilân             10   10
Nước khác             22   22
47. Sản phẩm cao su             246796   246796
Nhật Bản             83196   83196
Trung Quốc             72393   72393
Thái Lan             50866   50866
Hàn Quốc             30312   30312
Đài Loan             19477   19477
Malaixia             17291   17291
Đức             10072   10072
Mỹ             10010   10010
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             8004   8004
Hồng Kông, Trung Quốc             6967   6967
Xinhgapo             5543   5543
I-ta-li-a             5445   5445
Ấn Độ             4645   4645
Philippin             3447   3447
Anh             2827   2827
Pháp             2377   2377
Thụy Điển             1475   1475
Bỉ             1330   1330
Hà Lan             1142   1142
Thụy Sỹ             953   953
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             882   882
U-crai-na             774   774
Ôxtrâylia             584   584
Đan Mạch             553   553
Nga             503   503
Bê-la-rut             421   421
Tây Ban Nha             414   414
Hunggary             381   381
Lào             357   357
Mêhicô             353   353
Hon-đu-rát             350   350
Áo             335   335
Ác-hen-ti-na - Argentina             326   326
Xri-lan-ka             313   313
Các TVQ Ả rập thống nhất             283   283
Séc             274   274
Ca-na-đa             242   242
Braxin             237   237
Ix-ra-en             176   176
Phần Lan             134   134
Ba Lan             121   121
Slôvenhia             118   118
Na-uy             103   103
Niuzilân             67   67
Bồ Đào Nha             67   67
Ru-ma-ni             49   49
Xoa-đi-en             45   45
Ai len             36   36
Luc Xăm Bua             22   22
Tuy-ni-di             20   20
Chi Lê             13   13
Brunay             11   11
Nước khác             461   461
48. Sản phẩm từ chất dẻo             1649801   1649801
Nhật Bản             477178   477178
Trung Quốc             387016   387016
Hàn Quốc             178746   178746
Thái Lan             150337   150337
Đài Loan             131404   131404
Malaixia             76563   76563
Hồng Kông, Trung Quốc             42407   42407
Mỹ             39869   39869
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             39350   39350
Đức             18392   18392
Xinhgapo             16771   16771
Philippin             14917   14917
I-ta-li-a             9728   9728
Anh             7362   7362
Hà Lan             7250   7250
Ấn Độ             6668   6668
Pháp             6263   6263
Thụy Sỹ             5459   5459
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             4413   4413
Bỉ             3129   3129
Tây Ban Nha             2903   2903
Thụy Điển             2272   2272
Ix-ra-en             2056   2056
Ca-na-đa             1814   1814
Đan Mạch             1638   1638
Ôxtrâylia             1526   1526
Mêhicô             1480   1480
Áo             1378   1378
Ả-rập Xê-út             1328   1328
Séc             1006   1006
Nga             950   950
Hunggary             825   825
Campuchia             714   714
Lào             500   500
Pa-ki-xtan             418   418
Nam Phi             330   330
Niuzilân             286   286
Ba Lan             228   228
Băng La Đét             223   223
Na uy             222   222
Ê-cua-đo             180   180
Các TVQ Ả rập thống nhất             161   161
Hy Lạp             152   152
Phần Lan             148   148
Xoa-đi-en             121   121
Ai len             120   120
Bồ Đào Nha             113   113
Ôman             102   102
Braxin             101   101
Ác-hen-ti-na - Argentina             97   97
Xri-lan-ka             90   90
Urugoay             82   82
Chi Lê             73   73
Brunay             59   59
Cô-xta-ri-ca             57   57
Tuy-ni-di             55   55
Slô-va-ki-a             39   39
Bê-la-rut             34   34
Mianma             29   29
Grudia             28   28
Cô oét             27   27
Ma rốc             26   26
Ta-ji-ki-xtan             18   18
Ru-ma-ni             17   17
U-crai-na             16   16
Litva             10   10
Nước khác             2496   2496
49. Sản phẩm từ giấy             443631   443631
Trung Quốc             119697   119697
Nhật Bản             71177   71177
Xinhgapo             61529   61529
Hồng Kông, Trung Quốc             41431   41431
Hàn Quốc             38818   38818
Đài Loan             30689   30689
Thái Lan             24462   24462
Mỹ             14347   14347
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             11136   11136
Malaixia             6202   6202
Anh             2774   2774
Đức             2191   2191
Nga             1751   1751
I-ta-li-a             1400   1400
Ix-ra-en             1325   1325
Ai len             972   972
Pháp             837   837
Mêhicô             793   793
Hà Lan             659   659
Đan Mạch             602   602
Thụy Sỹ             517   517
Niuzilân             454   454
Tây Ban Nha             429   429
Ấn Độ             414   414
Ôxtrâylia             403   403
Xri-lan-ka             360   360
Na uy             343   343
Philippin             273   273
Ca-na-đa             265   265
Thụy Điển             192   192
Bỉ             156   156
Áo             93   93
Ba Lan             77   77
Hunggary             56   56
Campuchia             46   46
Chi Lê             42   42
Slô-va-ki-a             36   36
Xê-ra Lê-ông             36   36
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             31   31
Séc             26   26
Phần Lan             22   22
Hy Lạp             19   19
Băng la đét             18   18
Các TVQ Ả rập thống nhất             12   12
Jooc đa ni             11   11
Nước khác             6509   6509
50. Sản phẩm gỗ             46254   46254
Trung Quốc             23096   23096
Malaixia             6593   6593
Hàn Quốc             3702   3702
Thái Lan             3202   3202
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             2715   2715
Nhật Bản             1151   1151
I-ta-li-a             1125   1125
Mỹ             829   829
Đài Loan             801   801
Đức             451   451
Hà Lan             381   381
Xinhgapo             258   258
Pháp             178   178
Na uy             149   149
Hồng Kông, Trung Quốc             75   75
Áo             61   61
Đan Mạch             53   53
Campuchia             53   53
U-ru-goay             49   49
Ôxtrâylia             45   45
Ấn Độ             38   38
Bỉ             31   31
Anh             31   31
Thụy Điển             31   31
Philippin             29   29
Lào             25   25
Tây Ban Nha             21   21
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             15   15
Mianma             15   15
Thụy Sỹ             15   15
Ca-na-đa             13   13
Nước khác             1022   1022
51. Thiết bị, PT da giầy             70323   70323
Đài Loan             32098   32098
Trung Quốc             18967   18967
Hàn Quốc             15056   15056
I-ta-li-a             1320   1320
Mỹ             707   707
Nhật Bản             455   455
Đức             435   435
Hồng Kông, Trung Quốc             381   381
Anh             286   286
Thụy Sỹ             207   207
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             102   102
Campuchia             90   90
Pháp             57   57
Hà Lan             33   33
Tây Ban Nha             18   18
Nước khác             111   111
52. Thiết bị, PT ngành giấy             150313   150313
Trung Quốc             67087   67087
Đài Loan             18510   18510
Đức             17282   17282
Canađa             16256   16256
Nhật Bản             10451   10451
Ôxtrâylia             7359   7359
Mỹ             3390   3390
Hàn Quốc             3093   3093
Philippin             1591   1591
Thụy Điển             1197   1197
Niuzilân             740   740
I-ta-li-a             581   581
Braxin             472   472
Hà Lan             393   393
Ấn Độ             309   309
Anh             247   247
Thái Lan             235   235
Pháp             221   221
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             203   203
Bồ Đào Nha             177   177
Thụy Sỹ             134   134
Malaixia             122   122
Hồng Kông, Trung Quốc             80   80
Tây Ban Nha             65   65
Áo             48   48
Phần Lan             22   22
Xinhgapo             20   20
Séc             10   10
Nước khác             15   15
53. Tân dược              1238794   1238794
Pháp             200444   200444
Ấn Độ             167354   167354
Hàn Quốc             138118   138118
Đức             98273   98273
I-ta-li-a             58036   58036
Anh             48546   48546
Mỹ             46307   46307
Thụy Sỹ             45572   45572
Thái Lan             42718   42718
Bỉ             40079   40079
Trung Quốc             33051   33051
Ôxtrâylia             29465   29465
Thụy Điển             23459   23459
Áo             22868   22868
Hunggary             21017   21017
Đài Loan             20869   20869
Nhật Bản             16418   16418
Tây Ban Nha             16414   16414
Hà Lan             16111   16111
Ai len             15558   15558
Ác-hen-ti-na - Argentina             14736   14736
In-đô-nê-xi-a - Indonesia             12345   12345
Ba Lan             11770   11770
Síp             10304   10304
Xinhgapo             9241   9241
Pa-ki-xtan             8969   8969
Malaixia             6934   6934
Đan Mạch             6223   6223
Philippin             5880   5880
Thổ Nhĩ Kỳ - Turkey             5565   5565
Canađa             5240   5240
Băng la đét             4456   4456
Nga             3939   3939
U-ru-goay             3608   3608
Cu Ba             3236   3236
Puec-tô-ri-cô             3231   3231
Cô-lôm-bi-a             2701   2701
Slô-ve-nhi-a             2441   2441
Braxin             2427   2427
Bun-ga-ri             2264   2264
Chi Lê             2140   2140
Ix-ra-en             2027   2027
Mêhicô             1748   1748
Hy Lạp             1002   1002
Séc             918   918
Litva             847   847
Ru-ma-ni             572   572
Phần Lan             326   326
Bồ Đào Nha             274   274
Ai Cập             269   269
Hồng Kông, Trung Quốc             202   202
U-crai-na             172   172
Niuzilân             162   162
I-ran             85   85
Ai-xơ-len             72   72
Na uy             58   58
Es-tô-ni-a             35   35
Ta-ji-ki-xtan             18   18
Ma-rốc             12   12
Nước khác             1670   1670

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep