Chi tiêu bình quân của khách du lịch trong nước năm 2004
        Nghìn đồng 
  Bình quân một lượt khách Bình quân một ngày khách
         
Bình quân chung  1771.8   506.2  
Phân theo một số địa phương        
   Hà Nội 2597.8   538.8  
   Hải Phòng 1576.5   461.3  
   Lào Cai 1957.1   455.4  
   Lạng Sơn 1528.2   638.4  
   Quảng Ninh 1810.9   591.8  
   Thanh Hóa 1234.6   379.6  
   Nghệ An 1524.7   375.3  
   Quảng Bình 1723.9   470.7  
   Quảng Trị 828.3   234.3  
   Thừa Thiên - Huế 2114.4   408  
   Đà Nẵng 3438.4   601  
   Quảng Nam 2192.6   408.7  
   Bình Định 1990.1   437.2  
   Khánh Hòa 2306.4   444.4  
   Gia Lai 1209.1   299.4  
   Lâm Đồng 1840.9   496.6  
   Bình Thuận 1748.1   609.7  
   Tây Ninh 1020   295.7  
   TP. Hồ Chí Minh 2795.3   520.6  
   An Giang 911.5   307.7  
   Cần Thơ 1437.3   440.9  
         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep