Chi tiêu bình quân của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam năm 2004
        USD
  Bình quân một lượt khách Bình quân một ngày khách
         
Bình quân chung  1283.3   76.4  
Phân theo một số quốc tịch        
   Ma-lai-xi-a  1184.5   103.6  
   Xin-ga-po  1178.6   120.8  
   Thái Lan  1129.4   73.6  
   Đài Loan  1211.9   78.3  
   Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) 1063.8   116.3  
   Hàn Quốc  1262.9   97.3  
   Nhật Bản  1265.2   86.2  
   CHND Trung Hoa  517.6   73.3  
   LB Nga  1458.2   47.9  
   Anh  1423.3   75  
   Thụy Sĩ 1118.3   53.6  
   Bỉ  1461.2   69.1  
   Áo  1680.1   75.9  
   CHLB Đức  1552.2   70.5  
   Hà Lan  1385.8   73.2  
   I-ta-li-a  1399.9   50.9  
   Pháp  1510.2   77.1  
   Thụy Điển  1187.8   65.4  
   Ca-na-đa  1678.4   74.8  
   Mỹ  1645.8   77  
   Ôx-trây-li-a  1412.7   88.2  
   Niu-Di-lân  1480.5   85.2  
         

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep