Số lượng trung tâm thương mại có đến 31⁄12 hàng năm phân theo địa phương
           
          Trung tâm
    2008 2009 2010 2011
CẢ NƯỚC 72 85 101 116
Đồng bằng sông Hồng  24 26 33 38
  Hà Nội 11 13 18 20
  Quảng Ninh 2 2 3 4
  Hải Dương 1 1 1 1
  Hải Phòng 7 7 7 9
  Thái Bình 1 1 2 2
  Hà Nam 2 2 2 2
Trung du và miền núi phía Bắc  4 6 9 7
  Lào Cai 1 2 1 1
  Yên Bái     1 1
  Lạng Sơn 1 1 3 1
  Bắc Giang 1 1 1 1
  Điện Biên     1 1
  Hòa Bình 1 2 2 2
Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung  15 16 18 22
  Thanh Hóa 2 2 2 3
  Nghệ An 4 4 4 4
  Hà Tĩnh 1 1 1 1
  Quảng Trị 3 3 2 1
  Thừa Thiên - Huế 1 2 2 2
  Đà Nẵng 2 2 4 6
  Quảng Nam 1 1 1 1
  Bình Định 1 1 2 3
  Khánh Hòa       1
Tây Nguyên   1 1 1
  Lâm Đồng   1 1 1
Đông Nam Bộ  26 31 36 44
  Bình Phước     2  
  Tây Ninh 2 2 2 3
  Bình Dương 5 5 5 7
  Đồng Nai   2 2 6
  Bà Rịa - Vũng Tàu 1 1 1 1
  TP. Hồ Chí Minh 18 21 24 27
Đồng bằng sông Cửu Long 3 5 4 4
  Tiền Giang 2 3 1 1
  Vĩnh Long     1 1
  An Giang 1 1 1 1
  Cà Mau   1 1 1
           

 

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep