Chỉ số giá cước vận tải (Năm trước = 100)

       
      %
    2010 2011
CHỈ SỐ CHUNG 111.3 118.5
Vận tải hành khách  112.3 123.0
Vận tải hàng hóa 110.6 116.2
Vận tải đường sắt 100.6 120.3
Vận tải đường bộ  112.1 118.8
Vận tải hành khách 113.5 123.1
Vận tải hàng hóa 111.1 116.3
Vận tải đường thủy 109.3 116.7
Vận tải hành khách 118.5 124.0
Vận tải hàng hóa 108.8 116.2
Vận tải đường ven biển 109.5 118.5
Vận tải hành khách 109.2 106.7
Vận tải hàng hóa 109.5 119.1
Vận tải đường sông 110.9 115.4
Vận tải hành khách 123.9 131.2
Vận tải hàng hóa  108.3 114.2
Vận tải đường hàng không  114.8 113.1
       

  • Cung cap cac loai Rèm cửa dep